DUYURULAR

21
Haziran
2021

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu ile Otoyol arasındaki toptancı halinin bulunduğu bölgede, Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarih ve 2021/41 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne (PİN: NİP- 77285941) ve Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarih ve 2021/42 sayılı Kararı ile kabul edi... Devamını Gör...

08
Haziran
2021

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, G23D06A1B, 399 Ada, 5 Parsel, Belediye Meclisi’nin 21.05.2021 tarih ve 2021/62 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  (PİN: UİP-77985006) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 08.06.2021 tarih Salı günü mesai saati başlangıcından, 08.07.2021 Perşem... Devamını Gör...

08
Haziran
2021

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, G22C10A2A Pafta, 224 Ada, 2 Parsel,  Belediye Meclisi’nin 21.05.2021 tarih ve 2021/61 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  (PİN: UİP- 77124543) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 08.06.2021 tarih Salı günü mesai saati başlangıcından, 08.07.202... Devamını Gör...

16
Nisan
2021

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 287 Ada, 2 Parsel’de, Pafta: G23D.06A,  Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarih ve 2021/53 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (PİN: NİP- 77009214) ve 07.04.2021 tarih ve 2021/54 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (Pİ... Devamını Gör...

16
Nisan
2021

                                                                                                        Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 158 Ada, 11 Parsel’de, Pafta: G23D.06A.1C., Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarih ve 2021/51 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (PİN: NİP- 77617332)  v... Devamını Gör...

16
Nisan
2021

                                                                                                                      Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu ile Otoyol arasındaki toptancı halinin bulunduğu bölgede, Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarih ve 2021/41 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İ... Devamını Gör...

05
Nisan
2021

Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 32 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı     Yalova İli Altınova İlçesi, Tokmak Köyü, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205,... Devamını Gör...

01
Mart
2021

  Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 32 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı     Yalova İli Altınova İlçesi, Tokmak Köyü, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 2... Devamını Gör...

01
Mart
2021

  Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 29 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı    Yalova İli Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, 268, 269, 272, 273, 278, 279, 284, 285, 324, 325, 327, 341, 342, 354, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371,... Devamını Gör...

19
Ocak
2021

         Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu Güneyinde, Pafta: G22C.10B, G22C.10B.1C - G22C.10B.1D, muhtelif ada ve parsellerde,  Belediye Meclisi’nin 08.01.2021 tarih ve 2021/05 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (PİN: NİP- 77063098) ve Belediye Meclisi’nin 08.01.2021 tarih ve 2... Devamını Gör...