ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 38 NOLU PARSELASYON PLANI

ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 38 NOLU PARSELASYON PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 38 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı

Çavuşçiftliği Köyü, 368 Ada 67 parselde, Belediye Encümeninin 20.04.2022 tarih ve 2022/82 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 38 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0.3478125 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 27.04.2022 tarih ve 2022/84 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 06.05.2022 Cuma gününden 06.06.2022 Pazartesi gününe kadar 1 ay (30 gün) süre Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 06.05.2022

 

 

 

Diğer Duyurular