Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu ile Otoyol arasındaki toptancı halinin bulunduğu bölgede İmar Planı Değişikliği

Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu ile Otoyol arasındaki toptancı halinin bulunduğu bölgede İmar Planı Değişikliği

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu ile Otoyol arasındaki toptancı halinin bulunduğu bölgede, Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarih ve 2021/41 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne (PİN: NİP- 77285941) ve Belediye Meclisi’nin 07.04.2021 tarih ve 2021/42 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne (PİN: UİP- 77045942) askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, Belediye Meclisi’nin 03.06.2021 tarih ve 2021/69 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği(PİN: NİP-77417714) ve Belediye Meclisi’nin 03.06.2021 tarih ve 2021/70 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği(PİN: UİP- 77515307) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 11.06.2021 tarih Cuma günü mesai saati başlangıcından, 12.07.2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar 30 gün müddetle Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır.

Diğer Duyurular