ARITMA BİNASI KOLLEKTÖR DEPLASMANI İŞLERİ

 Arıtma binası kollektör deplasmanı işleri bitirilmiştir.

01.03.2014 14:31:22