İLÇE SU DEPOSU İLAVE SU HATTI YAPIM ÇALIŞMASI

İhalesi yapılan ilçemiz su deposuna Yalak deresinden sondaj ile ilave su hattı yapım çalışmalar 898 mt. Boru döşeme, pompa kurulması ve klorlama cihazlarının depoya takılmasıyla tamamlanmıştır.Hattın denemesi elektrik tesisatın tamamlanmasıyla gerçekleştirilecektir.

01.03.2014 14:08:57