Sefine tersanesine su bağlantısı tamamlandı.

Sefine tersanesine su bağlantısı tamamlandı.

4/22/2015 10:00:14 AM