Meclis Kararları

2012/91 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesinde ki taşınmazın Belediye Meclis’inin 06.07.2012 tarih ve 2012/75 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilmediğinden yapılan planın 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine istinaden kabulüne ; 
10.09.2012

2012/90 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde ki taşınmazların bulunduğu bölgede Belediye Meclis’inin 06.07.2012 tarih ve 2012/76 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilmediğinden yapılan planların 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine istinaden kabulüne ;
10.09.2012

2012/89 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan ve Belediye Meclisi’nin 06.07.2012 tarih ve 2012/74 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilmediğinden yapılan planların 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine istinaden kabulüne ;
10.09.2012

2012/88 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
; Komisyondaki konu görüşmelerinin devamına ve tamamlandıktan sonra gündeme alınmasına ;
10.09.2012

2012/87 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması için Bakanlık’tan görüş talebinde bulunulmasına ve görüşten sonra Meclis gündemine alınmasına ;
10.09.2012

2012/86 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Pafta:G22C05C2b, Parsel:37 nolu Hersek Köyünde bulunan alanın helikopter pist alanı olarak imar planına işlenmesine oy çokluğu ile kabul edilmesine;
13.08.2012

2012/85 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Tersaneler Bölgesinde Özata Tersanesi’ne ait 1/1000 ölçekli imar planında sağlık koruma mesafesi teşkil edilmesine oyçokluğu ile kabul edilmesine;
13.08.2012

2012/84 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mevcut imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi için komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
13.08.2012

2012/83 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR OLUNMASI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Adige Cumhuriyeti Tahtamukay Belediyesi ile  kardeş şehir kardeş  kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına;
13.08.2012

2012/82 NOLU KARAR - BULGARİSTAN GEZİSİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehrimizi Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı Halk Oyunları festivali için  Halk Oyunları Ekibinin Kardeş Şehrimiz olan Bulgaristan’ın Dve Mogili İlçesine  23-29 Ağustos 2012 Tarihinde  görevli gönderilmelerine;
13.08.2012

2012/81 NOLU KARAR - KIBRIS GEZİSİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehrimizi Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı Halk Oyunları festivali için  Belediye Halk Oyunları Ekibinin Kardeş Şehrimiz olan Kıbrıs’ın Tatlısu İlçesine   2012 Yılı Eylül Ayı içerisinde  görevli gönderilmelerine ;
13.08.2012

2012/80 NOLU KARAR - GÜZERGAH İZİN BELGESİ ÜCRETİ
D4 Belgeli araçların güzergah izin belgesi ücretinin  belirlenmesine;
13.08.2012

2012/79 NOLU KARAR - TRAFİK DÜZENLEMESİ
İlçemizdeki Trafik düzenlemeleri ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
13.08.2012

2012/78 NOLU KARAR - BİSİKLET YOLU
İlçemiz Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinde en az 12.00 metre ve 12.00 m’den yukarı genişlikteki yollara bisiklet yolu açılmasına ;
06.07.2012

2012/77 NOLU KARAR - MECLİS TATİL AYININ İPTALİ
Belediye Meclisinin 03.01.2012 Tarih ve 2012/02 kararı ile alınan 2012 Yılı Meclis tatil ayı olan Ağustos ayının iptal edilmesine,  Meclis toplantısının  Ağustos  ayında yapılmasına  ve Meclis toplantı saatinin 14:00 olarak değiştirilmesine ;
06.07.2012

2012/76 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, D-130 Karayolu Kuzeyindeki 2025,253,141 ve PK 25 nolu parsellerde planlanmış olan Çiçekçilik Toptancı Halinin kuzeyinde yer alan yeşil alanın kaldırılarak toptancı hali içine alınmasına ve 9.00 m olan bina yüksekliğinin 15.00 metreye   çıkartılmasına   ;
06.07.2012

2012/75 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi,  07.06.2012 Tarih ve 2012/61 sayılı kararla Pafta: 33ÜIVd, Ada:167, Parsel:12 nolu parselin ifraz edilmeden önceki hali olan 2 numaralı parsel sehven onaylanmış, kararın Pafta: 33ÜIVd, Ada:167, Parsel:12 olarak değiştirilmesine ;
06.07.2012

2012/74 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Altınova Merkez Hürriyet Mahallesinde ( D130 Karayolu Güneyi ) yaklaşık 48.454 m2 olan Ticaret Alanının ayrık nizam ve ikiz nizam olan yapı adalarının bölgeden gelen talepler, parsel ebatlarının küçüklüğü ve mevcut yapı durumunun dikkate alınması ile bitişik nizama dönüştürülmesine  ;
06.07.2012

2012/73 NOLU KARAR - İZİN BELGESİ ÜCRETİ
Servis plakası protokol harici Güzergah izin belgesi ücretinin  belirlenmesine ;
06.07.2012

2012/72 NOLU KARAR - RAMAZAN AYINDA YARDIM
İlçemizde ikamet eden fakir, düşkün ve kimsesiz ailelere ramazan ayı boyunca yardımda bulunulmasına;
06.07.2012

2012/71 NOLU KARAR - TRAFİK DÜZENLEMESİ
İlçemizdeki Trafik düzenlemeleri ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
06.07.2012

2012/70 NOLU KARAR - PARK YERLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
İlçemiz bulvarlarında yapılan araç park yerlerinin özelleştirilmesi talebinin reddine ;
06.07.2012

2012/69 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
Belediyemizde boş bulunan Mimar  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2012 yılında ihtiyacımız olan Mimar ihtiyacını karşılamak üzere tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına;
06.07.2012

2012/68 NOLU KARAR - 18.MADDE UYGULAMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanında bulunan  Çavuşçiftliği Köyü Devlet Karayolu altında 18.madde uygulaması yapıldıktan sonra, Devlet Karayolu üstünde de şuyulandırma uygulamasının bütüncül olarak yapılmasına   ;
07.06.2012

2012/67 NOLU KARAR - PARK YERLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
İlçemiz bulvarlarında yapılan araç park yerlerinin özelleştirilmesi ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
07.06.2012

2012/66 NOLU KARAR - TRAMPA İŞLEMİ
I. Doğal Sit Alanı ve I. Ve II. Arkeolojik sit alanı içerisinde  kalan taşınmazlara ait 2863Sayılı Kanunun 15/f maddesi gereğince Hazine arazisi ile değiştirilmesi ( trampa işlemine ) ile ilgili konunun Milli Emlak Genel Tebliği (sıra no:285) doğrultusunda Meclis Kararı alınmasına gerek olmadığına;
07.06.2012

2012/65 NOLU KARAR - SGK YER TAHSİSİ
SGK’ya yer tahsis edilmesi konusunda Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde yeterli alan olmadığından tahsis işleminin  Belediye Meclis Üyesi Muhsin KAYA’nın kabul oyu ile  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oyçokluğu ile reddine,
07.06.2012

2012/64 NOLU KARAR - KAPALI PAZAR YERİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Vakıfbank İlköğretim Okulu karşısında yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı’nda ‘Özel Proje Alanı’ (Kültürel tesis, bölge/genel otoparkı ve ticaret fonksiyonları) olarak gösterilen yaklaşık 4500 m2 alana sahip taşınmazın üzerinde Belediyemizce yapılması planlanan Kapalı Pazaryerinin Belediye Meclis Üyesi Muhsin KAYA’nın kabul oyu ile  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oyçokluğu ile reddine
07.06.2012

2012/63 NOLU KARAR - YETKİ
Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak binalar için cephe iyileştirme çalışmaları kapsamında binaların dış cephe renkleri ile cephe kaplama elemanlarının  renklerinin, yapıların genelinde kum beji, kar beyazı, fildişi renkleri gibi açık tonlarda; köşeler, balkon çıkmaları, kat silmeleri gibi dekoratif kısımlarda ise  bunlara uygun renk tonlarında boyanmasına ve merkezde dış cephe iyileştirme projesi yapılarak uygulaması ile ilgili Encümene yetki verilmesine ;
07.06.2012

2012/62 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanında bulunan  Çavuşçiftliği Köyü Devlet Karayolu altında 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının  18.madde uygulaması yapılmasına  ;
07.06.2012

2012/61 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahalleleri’nde yer alan taşınmazların vatandaşların talepleri doğrultusunda bitişik nizam olarak değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar Belediyemizce devam etmekte olup genel çalışmalar ölçeğinde değerlendirilmesine;
07.06.2012

2012/60 NOLU KARAR - GEZİ DÜZENLENMESİ
Belediyemiz tarafından Çiçek Mezat ve Hal yeri araştırması için Belediye Başkanı ve Belediye  Meclis Üyelerinin Hollanda’ya görevli gönderilmelerine ;
05.06.2012

2012/59 NOLU KARAR - BEDELSİZ KAMYON BAĞIŞI
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimiz olan Kıbrıs Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesine 77 AF 526  plakalı 1994 Model Dodge Marka kamyonu  bedelsiz  olarak bağışının yapılmasına ;
05.06.2012

2012/58 NOLU KARAR - İMAR PLANI
T.C Karamürsel Asliye Hukuk Mahkemesi’nin almış olduğu karara göre Cemre Tersanesi ve ÖZATA Tersanesi arasındaki sahil bandının balıkçı barınağı ve kamu yararına lojistik amaçlı kullanılmak üzere kalıcı olarak kiraya verilmemesi için daha önce 07.09.2007 Tarih ve 2007/59 sayılı Belediye Meclis kararına uygun şekilde yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda imar planlarına işlenmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
07.05.2012

2012/57 NOLU KARAR - ÜCRET BELİRLENMESİ
Belediyemize sunulan Atıksu Arıtma Proje onaylarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2012 Tarih ve 1239 Sayılı Genelge ( 2012/9 ) nin V1 Proje İnceleme ve Onay Ücretleri kısmının “ c “ bendine istinaden alınacak ücretin 800,00.- (Sekizyüz ) TL + KDV olarak belirlenmesine ;
07.05.2012