Meclis Kararları

2012/120 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü kuzeyindeki bölgede ve Cumhuriyet Mahallesi sahil kesiminde 1/5000 ölçekli Nazım  İmar planı revizyonu ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına   ;
23.11.2012

2012/119 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü kuzeyindeki bölgede ve Cumhuriyet Mahallesi sahil kesiminde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı revizyonu ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına   ;
23.11.2012

2012/118 NOLU KARAR - 2013 YILI GELİR TARİFELERİ
2013 Yılı Gelir Tarifelerinin kabulüne ;
23.11.2012

2012/117 NOLU KARAR - 2013 YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2013 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için ayrılan ödeneğin kabulüne ;
23.11.2012

2012/116 NOLU KARAR -2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
2013 Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne  ;
23.11.2012

2012/115 NOLU KARAR - 2013 YILI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTNAMESİ
2013 Yılı  İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine ;
23.11.2012

2012/114 NOLU KARAR - 2013 YILI ZABITA PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ
2013 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda  verilmesine,
23.11.2012

2012/113 NOLU KARAR - 2013 YILI GİDER BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
2013 Yılı Gider Bütçesinin kabulüne;
23.11.2012

2012/112 NOLU KARAR - 2013 YILI GELİR BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ
2013 Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne; 
23.11.2012

2012/111 NOLU KARAR - KANALİZASYON ÜCRETLERİNİN TAKSİTLENDİRİLMESİ
Belediyemize bağlı olan ova mevkiinde yapılan Kanalizasyon bağlantısı ücretlerine 6 ay taksitlendirme yapılmasına ;
23.11.2012

2012/110 NOLU KARAR - BAĞLANMA TALEBİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Soğuksu Köyü sakinleri olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz sınırları içerisinde mahalle olarak bağlanma taleplerinin kabulüne;
23.11.2012

2012/109 NOLU KARAR - SU KAÇAKLARIN ÖNLENMESİ VE SAYAÇLAR
Su kaçaklarının önlenmesi ve su sayaçlarının yenilenmesi ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına   ;
23.11.2012

2012/108 NOLU KARAR - PARK YASAKLARI
İlçemizde Cumhuriyet ve Hürriyet Mahalleleri Atatürk Bulvarında çift yönlü olarak 08:00-17:00 saatleri arasında 20 dakikadan sonra park etme yasağı uygulanmasına, Hürriyet Mahallesi Nejat UYGUR sokakta Atatürk Bulvarı girişinden sağ taraf serbest sol tarafta tek yönlü park yasağı uygulanmasına, Cumhuriyet Mahallesi 5. Sokakta 19 Mayıs Caddesinden giriş yasağı konulmasına, Cumhuriyet Mahallesi 6. Sokakta Atatürk Bulvarından giriş yasağı konulmasına,  
23.11.2012

2012/107 NOLU KARAR - SERVİS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ
; Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin 12. Maddesi G fıkrası son bendinde belirtilen “ Aracını değiştirmek veya yenilemek isteyenler için 1 yıl içinde aracını temin etmek zorundadır.” Hükmünün aynı şekilde kalmasına, ancak; müracaat edipte 1 yıllık süreyi aşanlar ise 31.12.2012 tarihi sonuna kadar araçlarını temin etmelerine  ;
08.10.2012

2012/106 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR İLE PROTOKOL YAPILMASI
Belediyemiz ve  Adige Cumhuriyeti Tahtamukay Belediyesi ile  kardeş şehir kardeş  kent ilişkisinin kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılması ile ilgili  protokol için Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL, Belediye Meclis Üyeleri ve İlçemizde yaşayan Adige kökenli vatandaşlarımızdan 2012 Yılı içerisinde görevli gönderilmelerine,
08.10.2012

2012/105 NOLU KARAR - BETON SANTRALİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, ilgili parsel de kayıtlı arsa üzerindeki beton santralinin 28.09.2009 tarihinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine istinaden mühürlenerek yıkım kararı alınan santralin emsal teşkil etmesi nedeniyle oy çokluğu ile reddine,
08.10.2012

2012/104 NOLU KARAR - BULGARİSTAN'A GÖREVLİ GÖNDERİLMESİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehrimiz olan Bulgaristan’ın Dve Mogili İlçesi’ne park düzenleme hattında görevli olmak üzere üç görevli gönderilmesine,
02.10.2012

2012/103 NOLU KARAR - İMAR PLANLARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ) tarafından 29.12.2009 tarihinde onaylanan Yalova-Altınova- Hersek 1/1000 ölçekli Tersane ve İskele Dolgu alanı imar planında değişiklik yapılmasını sağlamak üzere  Belediye Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/18 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli , “ Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele ilave ve Revizyon dolgu alanı Nazım İmar planı” ve 1/1000 ölçekli, “ Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele İlave ve Revizyon Dolgu alanı İmar Planı”nın bazı numaralı parsellerine isabet eden bölümlerinde yapılan ilave değişikliği içeren, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli “ İlave ve Değişiklik  imar planları” nın  kabulüne, 
02.10.2012

2012/102 NOLU KARAR - SAĞLIK KORUMA BANDI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Tersaneler Bölgesinde Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 2012/85 sayılı kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan, 1/1000 ölçekli imar planında sağlık koruma bandı teşkil edilmesine dair imar planı değişikliğine askı süresince itiraz edilmediğinden yapılan planın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesine istinaden kabulüne;
08.10.2012

2012/101 NOLU KARAR - KAMU YARARI
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel çalışma alanında kalan yerde kamu yararı kararının kabulüne,
08.10.2012

2012/100 NOLU KARAR - PARK ÜCRET TARİFESİ
Park Ücret Tarifesi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,  
08.10.12

2012/99 NOLU KARAR - İLAN VE RAKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ
İlan ve Reklam Tabela Yönetmeliği ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
08.10.2012

2012/96 NOLU KARAR - BETON SANTRALİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde Otoyol çalışmaları için Beton Santralinin kurulması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
10.09.2012

2012/95 NOLUM KARAR - ELEKTRİK DİREKLERİ
Elektrik direkleri ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra gündeme alınmasına  ;
10.09.2012

2012/94 NOLU KARAR - YÖNETMELİK
Yalova İli, Altınova İlçesi, İlçe merkezi ve mücavir alanlarda totem tabela ve reklam panolarının kurallarının ve yönetmeliklerin belirlenmesi ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra gündeme alınmasına ;
10.09.2012

2012/93 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi genelinde uygulanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında uygulanan çatı piyeslerinin bitişik nizamlarda da uygunluğunun kabulüne ;
10.09.2012

2012/92 NOLU KARAR - TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA İNDİRİM
Yalova Valiliği Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü’nün 14/08/2012 Tarih ve 4465 sayılı yazısında belirtilen, 3713 Sayılı Terörle mücadele Kanunun 21/d maddesine istinaden Belediyemize bağlı tüm taşıma araçlarında Şehit anne, baba, eşi ve çocuklarının- Gazilerde kendi eşi, çocukları, anne babasında  ücretsiz taşıma yapılmalarına ;
10.09.2012

2012/91 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesinde ki taşınmazın Belediye Meclis’inin 06.07.2012 tarih ve 2012/75 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilmediğinden yapılan planın 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine istinaden kabulüne ; 
10.09.2012

2012/90 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde ki taşınmazların bulunduğu bölgede Belediye Meclis’inin 06.07.2012 tarih ve 2012/76 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilmediğinden yapılan planların 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine istinaden kabulüne ;
10.09.2012

2012/89 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan ve Belediye Meclisi’nin 06.07.2012 tarih ve 2012/74 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilmediğinden yapılan planların 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine istinaden kabulüne ;
10.09.2012

2012/88 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
; Komisyondaki konu görüşmelerinin devamına ve tamamlandıktan sonra gündeme alınmasına ;
10.09.2012

2012/87 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması için Bakanlık’tan görüş talebinde bulunulmasına ve görüşten sonra Meclis gündemine alınmasına ;
10.09.2012

2012/86 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Pafta:G22C05C2b, Parsel:37 nolu Hersek Köyünde bulunan alanın helikopter pist alanı olarak imar planına işlenmesine oy çokluğu ile kabul edilmesine;
13.08.2012

2012/85 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Tersaneler Bölgesinde Özata Tersanesi’ne ait 1/1000 ölçekli imar planında sağlık koruma mesafesi teşkil edilmesine oyçokluğu ile kabul edilmesine;
13.08.2012

2012/84 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mevcut imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi için komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
13.08.2012