Meclis Kararları

2013/131 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki parselin imar planında ağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut alanına alınması talebinin ancak 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında o amaca uygun değişiklik yapılması şartıyla uygun olacağından talebin reddine ;


06.12.2013

2013/130 NOLU KARAR - ASANSÖR BAKIM VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ HARÇ ALINMASI

2014 Yılı imar ile ilgili harçlardan asansör bakım ve uygulama yönetmeliği ile ilgili harç alınması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;  


06.12.2013

2013/129 NOLU KARAR - 2014 YILI GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı Geçici İşçi Vizesinin kabulüne ;


03.12.2013

2013/128 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
15.11.2013 Tarih ve 2013/115-116 nolu Meclis kararında belirtilen Altınova İlçe Merkezinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 Nazım İmar planına yapılan itirazların bir kısmında belirtilen Kadastro Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra karara bağlanması ibaresine ait görüş gelmiş ve değerlendirmelerin kabulüne ;
03.12.2013

2013/127 NOLU KARAR - 2014 YILI GELİR TARİFELERİ

2014 Yılı Gelir Tarifelerinin kabulüne ;


22.11.2013

2013/126 NOLU KARAR - 2014 YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN GÖRÜŞÜLMESİ

2014 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerinin kabulüne;


22.11.2013

2013/125 NOLU KARAR - 2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne ;


22.11.2013

2013/124 NOLU KARAR - 2014 YILI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTNAMESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine ; 


22.11.2013

2013/123 NOLU KARAR - 2014 YILI ZABITA PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ

Belediyemize ait 2014 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda verilmesine;


22.11.2013

2013/122 NOLU KARAR - 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı Gider Bütçesinin kabulüne ;


22.11.2013

2013/121 NOLU KARAR - 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne ;


22.11.2013

2013/120 NOLU KARAR - SGK SATIŞ YAPILMASI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki  Belediyemiz mülkiyetinde olan taşınmazın üzerinde Sosyal Güvenlik Merkezi İnşaatı yapılmak üzere SGK’ya satışının yapılmasına,


22.11.2013

2013/119 NOLU KARAR - PLAJ YERİ

Yalova Liman Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde belirlenen plaj yeri olarak kullanılmak üzere deniz alanı, iskele ve bağlama yerlerinin imar planları üzerine işlenmek suretiyle gösterilmesine;


15.11.2013

2013/118 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde ki taşınmazın üzerindeki binaya isabet eden yolun kaydırılarak binanın dışına alınmasına;


15.11.2013

2013/117 NOLU KARAR - TAKSİ DURAK YERLERİ

İlçemiz Hürriyet Mahallesinde Devlet Yolu boyunca taksi durak yeri olarak Karamürsel Durağının yanındaki yüksek kahvehanenin önü ile Atatürk Bulvarı girişindeki kahvehanenin önünde 2 taksi park edecek şekilde belirlenmesine ve kabulüne ;


15.11.2013

2013/116 NOLU KARAR - İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Altınova İlçe Merkezinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı revizyonuna askı süresi içerisinde itirazlara yapılan değerlendirmelerin kabulüne ;


15.11.2013

2013/115 NOLU KARAR - İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Altınova İlçe Merkezinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı revizyonuna askı süresi içerisinde itirazlara yapılan değerlendirmelerin kabulüne ;
15.11.2013

2013/114 NOLU KARAR - BİLİRKİŞİ SEÇİMİ
Belediyemiz hudutları (Merkez) dahilinde bulunan 6831 sayılı yasanın 2/B maddesi kapsamında bulunan alanların 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek-4 maddesine istinaden kadastro çalışması yapılacağından kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3. Maddesi ve 47/B maddesi ve Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik gereğince Belediyemiz Meclisince 6 (altı) adet bilirkişinin belirlenmesine ve kabulüne ;
05.11.2013

2013/113 NOLU KARAR - YOL YAPILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi,  Çavuşçiftliği  Köyündeki yolların yapılmasına;
02.10.2013

2013/112 NOLU KARAR - DOĞAL GAZ DÖŞENMESİ VE YOLLARIN YAPILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ova mevkii ile Zeytinlik ve Tuzla mevkiinde ekteki krokide belirtilen yollara doğalgaz hattı döşenmesine ve bozulan yolların yaptırılmasına ;
02.10.2013

2013/111 NOLU KARAR - YÖNETMELİK
11.02.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Taksi Durakları Yönetmeliği  Meclis kararının 22. Maddesinde bulunan           “ Kocaeli Büyükşehir Meclisince Belirlenen “ kelimesinin sehven yazıldığını bu ibarenin            “ Altınova Belediye Başkanlığınca belirlenen “ olarak düzeltilmesine  ;
02.10.2013

2013/110 NOLU KARAR - SENDİKA ÜYELİĞİ
25/07/2005 tarihinde tüzel kişiliğini kazanarak faaliyetine başlayan Yerel Yönetimler Kamu işverenleri Sendikasına Altınova Belediye Başkanlığımızın üye olmasına   ;
02.10.2013

2013/109 NOLU KARAR - ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ
Belediyemiz tarafından düzenlenen Özel servis araçları Yönetmeliğine ait çalışmaların devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
02.10.2013

2013/108 NOLU KARAR - TERSANE SU SAYAÇLARI
İlçemiz Tersane bölgesine takılacak su sayaçlar fiyatlarının belirlenmesine ve kabulüne ;
02.10.2013

2013/107 NOLU KARAR - YOLCU TAŞIMACILIĞI
Belediyemizin daha önce almış olduğumuz 04.10.2005 tarih ve 2005/7 sayılı Meclis Kararına istinaden otobüs ve minibüs Kooperatifine Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarındaki yolcu taşımacılığına  iznin verilmesine ;
02.10.2013

2013/106 NOLU KARAR - KAMULAŞTIRMA KARARI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde ki taşınmazın üzerindeki Restitüsyon ve Restorasyon projelerine göre restorasyon çalışmalarına başlanacak olan Hersekzade Ahmet Paşa hamamına ulaşabilmek için , nolu  parselin bir kısmının kamulaştırılmasına ve  kamulaştırma kararının 2010-2014 yılları arası 5 yıllık imar programına dahil edilmesine ; 
02.10.2013

2013/105 NOLU KARAR - ASFALT YAPILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde OTOYOL’un geçiş güzergahında kalan Karamürsel- Altınova istikametine doğru doğalgaz taşıyan hattın deplase edilerek Köy içersindeki imar yollarından geçirilmesi nedeniyle Belediyemizce  köy içerisindeki yolları sıcak asfalt ve sathi kaplama asfaltla yeniden yapılmasına ;
02.10.2013

2013/104 NOLU KARAR - İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Askıdan inen planlara itiraz olmadığından kabulüne  ;
02.10.2013

2013/103 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi,  Çavuşçiftliği Köyünde ki taşınmazın tarım alanından çıkartılması talebinin İl Tarım Müdürlüğü’nün görüşü alınmak suretiyle yapılabileceğinden talebin reddine;
02.10.2013

2013/102 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediye Meclis’inin 08.07.2013 tarih ve 2013/82 sayılı kararı ile Cumhuriyet Mahallesi Tuzla Mevkiindeki cami alanı ile ilgili çekme çekme mesafeleri ve Hmax (yapının yüksekliği)’nin serbest bırakılmasına ;
02.10.2013

2013/101 NOLU KARAR - İMAR PLAN REVİZYONU
Yalova İli, Altınova İlçe merkezinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kabul edilerek 1 ay müddetle askıya çıkartılmasına;
02.10.2013

2013/100 NOLU KARAR - İMAR PLAN REVİZYONU
Yalova İli, Altınova İlçe merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kabul edilerek 1 ay müddetle askıya çıkartılmasına ;
02.10.2013

2013/99 NOLU KARAR - AVCILIK YAPILMASININ YASAKLANMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tuzla mevkiinde Hersek Gölü ve çevresinde avcılığın yasaklanmasına;
03.09.2013

2013/98 NOLU KARAR - TAHSİS
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hersek Gölü kıyısındaki park alanının Bakanlık kararı doğrultusunda 81 İlde 150 park projesi kapsamında 5000 m2’lik kısmının tahsis edilmesine ;
03.09.2013

2013/97 NOLU KARAR - İLAVE KASİSLER
İlçemiz sınırları içerisindeki yollarda konulan kasislere yeni ilaveler yapılmasına ;
03.09.2013