Meclis Kararları

2014/23 NOLU KARAR - Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden gözden geçirilmesi
Servis Araçları Yönetmeliğinin aksayan, sıkıntı yaşanan maddeleri ile ilgili olarak bütçe komisyon çalışmalarının devamına, servis plakalarının verilmesi işleminin dondurulmasına, bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar Servis araçları ile ilgili Encümen Üyeleri Birol BAYRAM, Ali SARIHAN ve Meclis Üyesi Mustafa SARIGÜL’den oluşan bir komisyon kurulmasına, komisyon raporuna göre Encümen’de karar alınarak işlemlerin yürütülmesine, bu sırada Kooperatiflere ait tüm yetkinin Belediye Başkanlığında olmasına

2014/22 NOLU KARAR - Sanayi kuruluşlarına ait su ücretlerine zam yapılması
Sanayi Kuruluşlarına su ücretinin  belirlenmesine

2014/21 NOLU KARAR - Tanker Taşıma ve su ücretlerine zam yapılması

Tankerle su taşıma ücretinin Sanayi Kuruluşlarına ve gemilere veriliş fiyatının belirlenmesine2014/20 NOLU KARAR - 2013 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2013 Yılı Kesin Hesabı Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

2014/19 NOLU KARAR - Altınova Belediyesi Kuruluş Şenlikleri ve Kültürler Buluşmasının organize edilmesi
Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve 7 incisi düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine 

2014/18 NOLU KARAR - YAKAB SEÇİMİ
YAKAB Başkanlığı Asil Üyeliğine Mustafa SARIGÜL seçilmiştir.

2014/17 NOLU KARAR - YOL SÜPÜRME ARACI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca Belediyemize temin olunan ve Belediyemiz adına trafik tescili yaptırılan 2013 Model Yolo Süpürme Aracının Kamu Hizmetine Tahsis edilmesine.
11/04/2014

2014/16 NOLU KARAR - DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Denetim Komisyon raporu madde madde okundu ve yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
11/04/2014

2014/15 NOLU KARAR - YILLIK FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜNTÜLENMESİ
Belediyemiz tarafından yapılan işlerle ilgili olarak 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 56. maddesine istinaden hazırlanan 2013-2014 Yılı Faaliyet Raporunun Kabulüne
09/04/2014

2014/14 NOLU KARAR - MECLİS TATİL AYIIN BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2014 Yılı Ağustos ayı olarak belirlenmesine
09/04/2014

2014/13 NOLU KARAR - TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemiz  Meclis toplantılarının Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 6. maddesine istinaden, 2014 yılında her ayın ilk haftasında yapılmasına, tatil günlerine rastlanması halinde ilk mesai gününde saat: 14:00'de Belediye Başkanlık Makamı Odasında toplanılmasına
09/04/2014

2014/12 NOLU KARAR - SEÇİMLER
Belediyemize ait Komisyon seçimleri ve diğer seçimler yapılmış olup, olduğu gibi kabulüne
09/04/2014

2014/11 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazlar ile  taşınmazların bulunduğu bölgede imar planında talep edilen değişikliğin çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
07.02.2014

2014/10 NOLU KARAR - ASANSÖRLERİN İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLETME RUHSAT HARCI
Asansörlerin işletilmesi ile ilgili işletme ruhsat harcının belirlenmesine, Makine Mühendisleri Odası ile yapılacak sözleşmeye göre asansörlerin yıllık kontrolleri için 6 durağa kadar belirlenmesine, 6 durak ve üstü  muayene hizmet bedeli alınmasına ;
07.02.2014

2014/09 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Selvicivarı Mevkiin deki taşınmazın imar planında park alanında gözüken kısmının park alanından çıkartılması talebinin Belediyemizce bu bölgede yapılacak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması (arsa düzenlemesi) sonucunda olabileceğinden reddine ;


10.01.2014

2014/08 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesin deki parselin üzerindeki binanın yol tarafındaki çekme mesafelerinin imara uygun hale getirilmesi amacı ile yapılmak istenilen imar planı değişikliğinin değirmen arkı malikleri ile anlaşma sağlandıktan sonra değerlendirilmesine ;


10.01.2014

2014/07 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesin deki no’lu taşınmazın imar planında konut alanından ticaret alanına alınması talebinin plan bütünlüğünü bozacağından reddine ;


10.01.2014

2014/06 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

İlçemiz Hersek Köyündeki no’lu taşınmazın üzerinde 15.00 m’lik imar yolunun tarım alanına kaydırılması talebinin ancak Tarım İl Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesine ;


10.01.2014

2014/05 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

İlçemiz imar planlarında ayrık nizam gözüken parsellerin bitişik nizam olarak değişiklik talepleri ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;


10.01.2014

2014/04 NOLU KARAR - ASANSÖR BAKIM VE YILLIK KONTROL ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

          Asansörlerle ilgili yapılacak sözleşmeye göre alınacak harçların tespiti ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına, tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;


10.01.2014

2014/03 NOLU KARAR - YAPILACAK İNŞAATLARIN ZEMİN ETÜD SONUÇLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

           Altınova Belediye Meclisi’nin 15.11.2013 tarih ve 115-116 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına altlık oluşturulan zemin etüd raporunda belirtilen “Yapılacak yapılarda temeller en az 3.00 m. seviyesine inmeli ve radya temel sistemi kullanılmalıdır.” dendiğinden 01.01.2014 tarihinden itibaren yapılacak prefabrik yapılar hariç tüm yapılarda bodrum kat yapılması ve temellerin radya temel sisteminde çözülmesine;


10.01.2014

2014/02 NOLU KARAR - MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ

            Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2014 Yılı Ağustos ayı olarak belirlenmesine;


07.01.2014

2014/01 NOLU KARAR - MECLİS TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ

Belediyemiz Meclis toplantılarının 2014 yılında her ayın ilk haftası Salı günü saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında yapılmasına;


07.01.2014

2013/140 NOLU KARAR - İMAR PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesin deki adaların arka tarafındaki 15.00’lik yolun 12.00m’ye düşürülmesine ve düşürülen kısmın emlak vergisi m2 rayiç değer üzerinden komşu arsa maliklerine satışının yapılmasına ;


06.12.2013

2013/139 NOLU KARAR - HAFRİYAT TAŞIMA İZNİ

Hafriyat toprağı yıkıntı atıkları taşıyıcılarının taşıma izin belgesi usul esasları ile ilgili maddenin görüşülmesine geçildi. Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları taşıma belgesi ücretinin iptaline, taşıma izin belgesi ücretinin belirlenmesine,


06.12.2013

2013/138 NOLU KARAR - ALMANYA' YA ARAŞTIRMA İÇİN GÖREVLİ GÖNDERME

Belediyemiz tarafından Arıtma için araştırma yapmak üzere Belediyemiz Meclis Üyesi ve Arıtma sorumlumuzun Almanya’ya görevli gönderilmelerine;


06.12.2013

2013/137 NOLU KARAR - YETKİ VERİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Halı saha ve tesisinin kiralanması ile ilgili yetkinin Belediye Encümenine verilmesine;

 


06.12.2013

2013/136 NOLU KARAR - DURAK YERLERİ TESBİTİ

Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih ve 2013/107 sayılı Meclis kararında yolcu taşımacılığı belirlenen güzergahlarda durak yerlerinin krokide belirtilen şekli ile belirlenmesine ve kabulüne;


06.12.2013

2013/135 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyün deki parselin üzerinde park alanına ayrılan kısmının kaldırılması talebinin bu bölgede Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması yapılacağından talebin reddine ;


06.12.2013

2013/134 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlikaltı mevkiiN DEKİ  no’lu taşınmazın üzerinde “ Sosyal Tesis ve Kültürel Faaliyet Alanı “ olarak hmax: 11.00m ve E:1.05 olacak şekilde imar planı değişikliği yapılmasına ;


06.12.2013

2013/133 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlikaltı mevkiin deki  no’lu taşınmazın üzerinde “ Sosyal Tesis ve Kültürel Faaliyet Alanı “ olarak hmax: 11.00m ve E:1.05 olacak şekilde imar planı değişikliği yapılmasına ;


06.12.2013

2013/132 NOLU KARAR - İMAR PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinlikaltı mevkiinde bulunan III. Derece Arkeolojik SİT alanında kalan bölgede Koruma amaçlı imar planı yapılmasına ;


06.12.2013

2013/131 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki parselin imar planında ağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut alanına alınması talebinin ancak 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında o amaca uygun değişiklik yapılması şartıyla uygun olacağından talebin reddine ;


06.12.2013

2013/130 NOLU KARAR - ASANSÖR BAKIM VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ HARÇ ALINMASI

2014 Yılı imar ile ilgili harçlardan asansör bakım ve uygulama yönetmeliği ile ilgili harç alınması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;  


06.12.2013

2013/129 NOLU KARAR - 2014 YILI GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı Geçici İşçi Vizesinin kabulüne ;


03.12.2013