Meclis Kararları

2014/58 NOLU KARAR - İmar plan notlarında değişiklik yapılması

Yalova İli, Altınova İlçesi, Altınova Merkez Revizyon İmar Plan Notlarının 2.5.1 maddesinin “Ayrık, ayrık – ikiz ve ikiz nizam yapı adalarında yan bahçe mesafesi 3m olup 1 m. açık çıkma yapılabilir.” olarak değiştirilmesine,

        Yalova İli, Altınova İlçesi, Altınova Merkez Revizyon İmar Plan Notlarına “Prefabrik yapılar ve ayrık nizamdaki tek katlı betonarme yapılar hariç, yapılacak tüm yapılarda bodrum mecburiyeti olup radye temel sistemi kullanılacaktır. Bu kapsamda yapılan tek katlı betonarme yapılara daha sonra kat ilavesi verilmez.” maddesinin eklenmesine2014/57 NOLU KARAR - İmar komisyonundaki konuların görüşülmesi
Belediyemiz imar komisyonundaki konular ile ilgili çalışmaların devamına

2014/56 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyündeki parselinin büyük kısmı yol ve park alanında kaldığından gerekli imar planı değişikliği yapılması talebinin 18. Madde uygulamasından sonra mağduriyetin giderilebileceğine

2014/55 NOLU KARAR - İftar Çadırı kurulması
İlçemizde Ramazan Ayı boyunca iftar çadırı kurulmasına

2014/54 NOLU KARAR - Ramazan ayı boyunca yapılacak yardımlar
İlçemizde ikamet eden fakir, düşkün ve kimsesiz ailelere ramazan ayı boyunca yardımda bulunulmasına

2014/53 NOLU KARAR - Otobüs fiyat ücretlerinin belirlenmesi

Belediyemize ait 27 Kişilik Otobüsün fiyat ücretleri ;

 

               İstanbul           : 400.- TL,

               Bursa               : 300.- TL

               Kocaeli            : 200.- TL

               Sakarya             : 300.- TL alınmasına ve bu İllerin dışında gidilecek yerlerden Altınova gidiş- dönüş km başına 1,1 0.- TL olarak belirlenmesine ve kabulüne 

2014/52 NOLU KARAR - Otobüs fiyat ücretlerinin belirlenmesi

Belediyemize ait 45 Kişilik Otobüsün fiyat ücretleri ;

 

               İstanbul           : 750.- TL,

               Bursa               : 500.- TL

               Çanakkale       : 1.800.- TL

               Konya             : 2.000.- TL alınmasına ve bu İllerin dışında gidilecek yerlerden Altınova gidiş- dönüş km başına 2,00.- TL olarak belirlenmesine ve kabulüne

2014/51 NOLU KARAR - Fiyat Listesi belirlenmesi
Belediyemizin işleteceği kafeterya ve sosyal tesislerde oluşacak fiyat listelerini belirlemek için Belediye Encümenine yetki verilmesine

2014/50 NOLU KARAR - Kuka aracına ücret belirlenmesi
Belediyemize ait olan kuka aracının saatinin 150,00.- ( Yüzelli ) TL olarak belirlenmesine ve kabulüne

2014/49 NOLU KARAR - Tanker alınması
Belediyemizde kullanılmak üzere 2. Elden 1 adet Tanker alınmasına 

2014/48 NOLU KARAR - Kamyonet alınması
Belediyemizde kullanılmak üzere 2. Elden 1 adet Kamyonet alınmasına 

2014/47 NOLU KARAR - Taskib Başkanlığı Personeli
Taskib Başkanlığında bulunan İtfaiye personelimizin kadrolarla beraber Belediyemize geri alınmasına

2014/46 NOLU KARAR - Hibe yolu ile otobüs alınması
İlçemiz mücavir alanındaki Havuzdere Köyü Muhtarlığına ait 2007 Model IVECO Marka 77 DN 006 plakalı otobüsün Belediyemizce hibe olarak alınmasına

2014/45 NOLU KARAR - Su kuyuları
DSİ tarafından yürürlüğe sokulan “Yalova ili Çok Acil İçmesuyu Eylem Planı” kapsamında alternatif içmesuyu kaynaklarının oluşturulması amacı ile DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nce açılacak kuyuların su tahsisi önceki yıllarda Yalova Belediyesi’ne ait su kuyusu tahsis belgeleri üzerinden yapılacağından Yalova Belediyesiyle protokol yapılmasına ve yapılacak protokol için Belediyemiz inşaat mühendisine yetki verilmesine

2014/44 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği
İlçemiz, Hersek Mahallesi, Tersaneler Bölgesindeki parsel içerisinde Sağlık Koruma Bandı geçirilmesi ile ilgili İmar Planı Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/43 NOLU KARAR - Yetki verilmesi
BEM-BİR-SEN ile Sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine

2014/42 NOLU KARAR - Komisyonda devam eden konuların görüşülmesi
Komisyonlarda devam eden konuların görüşmelerinin devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/41 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği taleplerinin görüşülmesi

Meclis gündeminin 3. maddesindeki imar planı değişikliği taleplerinin görüşülmesinde ;

 

a)      Yalova ili, Altınova ilçesi, Hürriyet Mahallesindeki taşınmazların bulunduğu bölge için hazırlanan Altınova (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

 b)      Yalova ili, Altınova ilçesi, Cumhuriyet Mahallesideki taşınmazın Pazaryolu Caddesi üzerinde bulunan ayrık nizam E: 1.40 olan inşaat nizamının bitişik nizam olarak değişiklik talebinin yoğunluk artışına sebep vermesi nedeniyle oy birliği ile reddine karar verildi.

 c)      Yalova ili, Altınova ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pazaryolu Caddesi üzerinde bulunan parselde ayrık nizam E: 1.40 olan inşaat nizamının bitişik nizam olarak değişiklik talebinin yoğunluk artışına sebep vermesi nedeniyle oy birliği ile reddine karar verildi.

 d)     Yalova ili, Altınova ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pazaryolu Caddesi üzerinde bulunan ayrık nizam E: 1.40 olan inşaat nizamının bitişik nizam olarak değişiklik talebinin yoğunluk artışına sebep vermesi nedeniyle oy birliği ile reddine karar verildi.

 e)      Yalova ili, Altınova ilçesi, Hersek Mahallesindeki taşınmazın bulunduğu 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Konut Alanı içerisinde gözüktüğünden imar planında ticaret+konut olan inşaat nizamının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesinin mümkün olmadığına oy birliği ile karar verildi.2014/40 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması

Yalova ili, Altınova ilçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü parselin imar planında Engelsiz Yaşam Merkezi gözüken taşınmazın yine Çavuşçiftliği Köyünde parsellerin bulunduğu bölgeye taşınarak parsellerin bulunduğu yerde “Orta Öğretim Tesis Alanı” olarak imar planı değişikliği yapılmasına2014/39 NOLU KARAR - Hibe yoluyla otobüs talebi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 1 Adet 12 m’lik Otobüs’ün hibe yoluyla talep edilmesine

2014/38 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazların üzerinde imar planında değişiklik yapılarak “Engelsiz Yaşam Merkezi” olması, “Orta Öğretim tesis Alanı” olarak imar planı değişikliği yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/37 NOLU KARAR - Şirket sermaye artışının yapılması
Faaliyete geçirilmesine.

2014/36 NOLU KARAR - Tarik Fazlası Yer satışı
Yalova İli, Altınova İlçesi, Subaşı Köyü ( İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ) 33Ü-IVa-33Ü-IVd imar paftalarına giren  parsellerin Emlak Rayiç Değeri satışının yapılmasına ve satış bedellerinin peşin olarak 3 ay içinde yatırılmasına 

2014/35 NOLU KARAR - Halı Saha ile ilgili görüşülmesi
Halı saha ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına

2014/34 NOLU KARAR - Hal Kurulması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki kısma Toptancı hal kurulması ile ilgili çalışmanın başlatılmasına

2014/33 NOLU KARAR - İmar ile ilgili diğer konuların görüşülmesi
İmar ile ilgili konulardan imar adalarında 5.00 dönümden az imar adalarında emsalde artış olması 0.05, 5.00 dönümden büyük imar adalarında ise emsalde 0.10 artış sağlanması ve ayrık nizam yapı adalarında binaların bodrum katta yan ve arka bahçe sınırlarına bitiştirmek suretiyle otopark alanı yaratmak üzere alan açılması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/32 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 115-116 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/5000ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı hükümlerinin 1. Genel Hükümler kısmının 1.20 bendinde belirtilen “Çatı arasında bağımsız bölüm yapılamaz. İmar adalarında çatı arasında alt katla irtibatlı piyesler yapılabilir. Yapılan piyesler emsale dahildir. Çatının yapımında parapet yükseltilemez” şeklindeki plan notunun “ çatı arasında bağımsız bölüm yapılamaz. İmar adalarında çatı arasında alt katla irtibatlı piyesler yapılabilir. Çatının yapımında parapet yükseltilemez. Bu konuyla ilgili Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” Şeklinde değişiklik yapılmasına

2014/31 NOLU KARAR - İmar planı değişiklik talepleri.

Yalova İli, Altınova İlçesi, imar planı değişiklik taleplerinin yoğunluk artışına sebep vermesi nedeniyle oy birliği ile reddine,

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki parselin üzerindeki binanın yoldan çekme mesafesine uygun olacak şekilde imar yolunda değişiklik yapılması talebinin yoldan ihdasın diğer parselleri de kapsayacak şekilde kabulüne2014/30 NOLU KARAR - İş Deneyim Belgesi ücreti
Dışarıdan iş bitirme belgesi isteyen müteahhit ve firmalara iş bitirme belgesinin ücret karşılığında verilmesine

2014/29 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın üzerindeki binanın yolda kalması nedeni ile imar planı değişikliği yapılması talebinin yoldan ihdasın diğer parselleri de kapsayacak şekilde kabulüne

2014/28 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki taşınmazın 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Sanayi Alanı içerisinde gözüktüğünden imar planında sanayi alanından çıkartılarak konut alanına alınması talebinin reddine

2014/27 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın üzerinde inşaat yapılabilecek alanı bulunan taşınmazla ilgili ada bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek önümüzdeki Meclis toplantılarında ele alınmasına

2014/26 NOLU KARAR - Basılı evrak ücretinin görüşülmesi
Belediyemiz tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları verilmesi aşamasında alınan Basılı evrak ücretinin belirlenmesine ve alınmasına

2014/25 NOLU KARAR - İnşaat Atıklarının toplanması ve ücretleri ile ilgili görüşülmesi
İnşaat atıklarının toplanabilmesi için inşaat atıklarının çuvallanmasına, çuvallanmayan inşaat atıklarının alınmamasına, çuvalsız inşaat atıklarını bırakanlara nakit para cezası verilmesine, 5 çuvaldan fazla inşaat atığı alınmamasına, inşaat atıklarının Kamyon başına ücret belirlenmesine ve kabulüne

2014/24 NOLU KARAR - Hayvan Barınağı yapılması
Belediyemiz tarafından Hayvan Barınağı yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına