Meclis Kararları

2011/18 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 29.12.2009 tarihinde onaylanan Yalova- Altınova- Hersek 1/1000 ölçekli Tersane ve İskele Dolgu Alanı imar planında değişiklik yapılması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli “ Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele ilave ve revizyon dolgu alanı Nazım İmar planı “ ve “ 1/1000 ölçekli Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele İlave ve Revizyon Dolgu alanı İmar Planı’nın görüşülerek kabulüne ;
01.03.2011

2011/17 NOLU KARAR - KONTEYNERLER
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemize devredilen Cumhuriyet parkındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait konteynırların afet durumunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne devrinin yapılmasına  ;
07.02.2011

2011/16 NOLU KARAR - İLAVE İMAR PLANI YAPILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın özürlülere yönelik “ Engelsiz Yaşam Merkezi “ olarak ilave imar planı revizyonu yapılmasına ;
07.02.2011

2011/15 NOLU KARAR - ŞEHİRİÇİ ÜCRET TARİFELERİ
İlçe merkezinden Hersek Mahallesi- Tersaneler Bölgesi arasında çalışan şehir içi minibüslerine daha önce alınan Meclis kararındaki tarifenin uygulanmasına  ;
07.02.2011

2011/14 NOLU KARAR - MEZARLIK YERİ
İlçemizdeki mevcut mezarlığın genişletilmesi amacıyla yer alınması için komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
07.02.2011

2011/13 NOLU KARAR - KREDİ ALINMASI
Belediyeye Otobüs alınması için İller Bankasından kısa vadeli kredi alınmasına,
10.01.2011

2011/12 NOLU KARAR - YOLCU TAŞIMACILIĞI
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine muayene olmaya gidecek hasta vatandaşlarımızı Umuttepe’ye çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Otobüslerine gidiş-dönüşünün sağlanması amacı ile Altınova’dan Dereköy’e kadar ücretsiz olarak taşımacılık yapılmasına ;
10.01.2011

2011/11 NOLU KARAR - SERVİS PLAKALARI
İlçemizde yapılan servis taşımacılığı için servis plaka tahsisinin 30 Nisan 2011 tarihine kadar devam etmesine ve bu tarihten itibaren sınırlandırılmasına ;
10.01.2011

2011/09 NOLU KARAR - ZEMİN ETÜDLERİ
Altınova- Yalova arası Yolcu taşımacılığının yapılmasına ve taşımacılık ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine;
10.01.2011

2011/08 NOLU KARAR - YER VERİLMESİ
İlçemize Üniversite getirilmesi amacı ile Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesin deki taşınmazın üniversite yeri olarak belirlenmesine ve uygunluğuna ;
10.01.2011

2011/07 NOLU KARAR - YER VERİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, imar planında Belediye Hizmet Alanı ( BHA ) olarak gözüken taşınmazın bir kısmının inşaat yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna ( SGK ) verilmesine ;
10.01.2011

2011/06 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Komisyonda görüşülen konulardan, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan OTOYOL projesinin Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Hersek- Çavuşçiftliği ve Havuzdere Köyleri imar planlarına işlenmesine ;
10.01.2011

2011/05 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Komisyonda görüşülen konulardan, Yalova İli, Altınova İlçesi, Bursa Caddesi ve Ayazma Caddesi ile Okullar Caddesi ve Sağlık Caddesi arasında kalan Belediye Meclisinin 20.11.2010 Tarih ve 2010/124 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülen şekli ile kabulüne ;
10.01.2011

2011/04 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR OLUNMASI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Bulgaristan’ın Rusçuk’a bağlı Dve Mogılı Belediyesi ile kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına ;
04.01.2011

2011/03 NOLU KARAR - 2011 YILI DENETİM KOMİSYONUNUN BELİRLENMESİ
Belediyemiz 2011 Yılı Denetim Komisyonunun kabulüne ;
04.01.2011

2011/02 NOLU KARAR - MECLİS TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis toplantılarının 2011 yılında her ayın ilk haftası Salı günü saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında yapılmasına ;
04.01.2011

2011/01 NOLU KARAR - MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2011 Yılı Temmuz ayı olarak belirlenmesine;
04.01.2011