Meclis Kararları

2011/89 NOLU KARAR - 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ
Belediyemize ait 2012 yılı Gider Bütçesinin kabulüne,
18.01.2011

2011/88 NOLU KARAR - 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ
Belediyemize ait 2012 yılı Gelir Bütçesinin kabulüne,
18.01.2011

2011/87 NOLU KARAR - YETKİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde, İzmit-Yalova Devlet Karayolu paralelinde bulunan O 800 mm çelik borulu Yeşil Körfez Su Birliği İsale Hattının OTOYOL yapımına engel teşkil eden kısmının deplase edilmesi gerektiğinden bu konuda Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. ile yapılacak protokolde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine ve deplase edilecek hattın proje onayı, yapım aşamasında kontrollük hizmetleri ile geçici ve kesin kabul işlemlerinin Belediyemiz adına yapılması hususunda İller Bankası’na yetki verilmesine;
01.11.2011

2011/86 NOLU KARAR - ARAÇ ALINMASI
Belediyemiz tarafından Kocaeli İli, Kartepe İlçe Belediyesine ait olan 1 Adet IVECO Otoyol M23 Minibüs, 1Adet BMC Fatih Damperli Kamyon ve 1 Adet Dodge Fargo As 950 Damperli Kamyon satın alınmasına ;
01.11.2011

2011/85 NOLU KARAR - MECLİS TOPLANTI SAATİNİN BELİRLENMESİ
Belediye Meclis toplantı saatlerinin 14:00 olarak değiştirilmesine ve kabulüne,
01.11.2011

2011/84 NOLU KARAR - TARİFELER
D4 belgeli servis araçlarına güzergah izin belgesi verilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili konunun komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
07.10.2011

2011/83 NOLU KARAR - SERVİS YÖNETMELİĞİ
Belediyemiz tarafından düzenlenen Servis Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli maddelerde revize yapılması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
07.10.2011

2011/82 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın bulunduğu bölgede yapılması istenilen imar planı değişikliğinin taşınmaz sahibi tarafından şehir plancısına yaptırıldıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
07.10.2011

2011/81 NOLU KARAR - KAT YÜKSEKLİĞİ VE YOLLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Subaşı Belediyesinden Altınova Belediyesine katılan Ova mevkiindeki kat yüksekliğinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yapılacak değişiklikten sonra değerlendirilmesine, Subaşı Belediyesinin bıraktığı yol ile Altınova Belediyesinin bıraktığı aynı güzergahtan geçen sınır yolunun birleştirilmesine ;
07.10.2011

2011/80 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
Belediyemizde 2011 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasına,
07.10.2011

2011/79 NOLU MECLİS KARARI - SAĞLIK KORUMA BANDI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Ova mevkii, Tersaneler Bölgesinde bulunan parsele ilişkin “ Sağlık Koruma Bandı “ konulması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
12.09.2011

2011/78 NOLU KARAR - İMAR DEĞİŞİKLİĞİ
Komisyonda görüşülen konulardan ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde ki parsellerle ilgili imar palan değişikliğinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine.
12.09.2011

2011/77 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Komisyonda görüşülen konulardan ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmaza ait imar planı değişikliğinin kabulüne ;
12.09.2011

2011/76 NOLU KARAR - NORM KADRO
Belediyemize ait Norm Kadro değişikliğinin kabulüne ;
08.08.2011

2011/75 NOLU KARAR - SERVİS PLAKALARI
Belediyemiz tarafından verilen Servis ( S ) plakalı araçlar ile ilgili konu hakkında komsiyon çalışmalrının devamına ve bir sonraki Meclis gündeminde görüşülmesine ;
08.08.2011

2011/74 NOLU KARAR - YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Hafriyat Toprağı Hafriyat Toprağı yıkıntı atıkları taşıyıcılarının taşıma izin belgesi usul ve esaslarında değişikliğinin kabulüne ;
08.08.2011

2011/73 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, nde bulunan parsele ilişkin Mal Müdürlüğünden talepte bulunulmasına;
08.08.2011

2011/72 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan taşınmazın bulunduğu bölgede yapılmak istenilen imar planı değişikliğinin bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesine ;
08.08.2011

2011/71 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Tokmak Köyü` ndeki parselin bulunduğu bölgede yapılan imar planı değişikliğinin olduğu gibi kabulüne ;
08.08.2011

2011/70 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde ki parselin imar planı değişikliğinin aynı şekilde kalmasına ;
08.08.2011

2011/69 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde ki parselin imar planı değişikliğinin aynı şekilde kalmasına ;
08.08.2011

2011/68 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde bulunan taşınmazın imar planındaki spor tesis alanının aynı şekilde kalmasına ;
08.08.2011

2011/67 NOLU KARAR - KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Subaşı Belediyesinden Altınova Belediyesine katılan Ova bölgesindeki kat yüksekliğinin Altınova Belediyesi imar planındaki seviyeye getirilmesi talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına  ;
08.08.2011

2011/66 NOLU KARAR - MESİRE ALANI
Belediyemizin hizmete sunduğu Büyük Türk Bayrağının bulunduğu mesire alanının Altınova Belediyesi, BAYRAKTEPE Kent Ormanı Alanı isminin verilmesine ;
08.08.2011

2011/65 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde 07.03.2011 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan imar planındaki bazı parsellerle ilgili imar planı değişikliği yapılmasına;
08.08.2011

2011/64 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü` nde bulunan bazı parsellerle ilgili imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına  ;
08.08.2011

2011/63 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi` nde bulunan bazı parsellerde imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
08.08.2011

2011/62 NOLU KARAR - PROTOKOL
Altınova Belediyesi ile Subaşı Belediyesi arasında yapılan Servis Taşımacılığı ile ilgili protokolün kabulüne ;
08.08.2011

2011/61 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR
23 Ağustos-29 Ağustos 2011 Tarihleri arasında Kardeş Şehrimiz olan Bulgaristan’ın Rusçuk’a bağlı Dve Mogili Belediyesi tarafından gelen davetiye üzerine ekip görevlendirilmelerine;
02.08.2011

2011/60 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR
25 Ağustos-29 Ağustos 2011 Tarihleri arasında Kardeş Şehrimiz olan Bulgaristan’ın Rusçuk’a bağlı Dve Mogili Belediyesi tarafından gelen davetiye üzerine ekip görevlendirilmelerine; 
02.08.2011

2011/59 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR
Kardeş Şehrimiz olan Kıbrıs Tatlısu Belediyesi tarafından gelen davetiye üzerine ekip görevlendirilmesine;
02.08.2011

2011/58 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Kıbrıs Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesi ile kardeş şehir olunmasına ;
02.08.2011

2011/57 NOLU KARAR - TAKDİR KOMİSYONU
Belediyemiz mülkiyetindeki üzerinde Hükümet Konağı binası 4737 Sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilerek kıymet takdirinin yapılmasına,
02.08.2011

2011/56 NOLU KARAR - YARDIM
İlçemizde ikamet eden fakir, düşkün ve kimsesiz ailelere ramazan ayı boyunca kuru erzak dağıtılmasına;
02.08.2011

2011/55 NOLU KARAR - TARİFE
Taksi Çalıştırma Ruhsat devir ücretinin belirlenerek devir edenden alınmasına.
11.07.2011