Meclis Kararları

2012/48 NOLU KARAR - YURT DIŞI GEZİSİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehirlerimizi Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı  Kardeş Şehrimiz olan Bosnak Hersek’e 2012 Yılı içerisinde İlçemiz halkının görevli gönderilmelerine ;
01.05.2012

2012/47 NOLU KARAR - KURULUŞ ŞENLİKLERİ VE KÜLTÜRLERİN BULUŞMASININ ORGANİZE EDİLMESİ
Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve 5 incisi düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine  ;
01.05.2012

2012/46 NOLU KARAR - YURT DIŞI GEZİSİ
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimiz olan Bosna Hersek’e görevlendirme için alınan 13.02.2012 Tarih ve  2012/18 sayılı Meclis kararına; Ali SARIHAN, Emine SARIHAN, İrfan SEVİNÇ, Sevim SEVİNÇ, Ömer BALKAN ve  Ayşe BALKAN’ın eklenerek kabulüne, Hollanda’ya görevlendirme için alınan 12.03.2012 Tarih ve 2012/31 sayılı Meclis kararına; Belediyemiz Sosyal İşleri Sorumlusu Hakan BEYKOZ ve  Yalova Tarım Müdürü Selim KARAHAN’ın eklenerek kabulüne ve görevli gönderilmelerine  ;
01.05.2012

2012/45 NOLU KARAR - USTALIK BELGESİ
Belediyemiz ve mücavir alanımızdaki Köyler içerisinde yapılacak inşaatlarda çalışacak ustalardan, yönetmeliğe istinaden ustalık belgesi istenmesine;
06.04.2012

2012/44 NOLU KARAR - YETKİ
Belediyemiz ve mücavir alanımızdaki köyler içerisinde yapılacak olan veya yapılan asansörlerin uyulması gereken kriterleri belirleyen asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine istinaden kontrollerinin yapılması amacı ile Makine Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan Tip Teknik Şartname ve Yıllık Kontrol Hakkında sözleşme imzalanarak uygulamaya geçilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine;
06.04.2012

2012/43 NOLU KARAR - ATIK SU BEDELİ
İlçemiz Kanalizasyon alt yapısı olmayan ve kanalizasyon hizmetini alamayan yerlerden atıksu bedeli alınmamasına  ;
06.04.2012

2012/42 NOLU KARAR - MAHALLE İSMİ VERİLMESİ
Altınova Belediye sınırlarına 01.12.2009 Tarih ve 2009/97 Sayılı Meclis kararı ile kabul edilen ve 17.12.2009 tarih ve 4776 Sayılı Valilik Oluru ile dahil edilen Hersek Köyünün mahalle olma kararlarına istinaden Hersek Köyüne Hersek Mahallesi isminin verilmesine ve kabulüne ;
06.04.2012

2012/41 NOLU KARAR - SÜRE UZATILMASI
Özel Servis araçları Yönetmeliğinin tüm hükümlerine uyulmasına-uygulanmasına, değiştirilmemesine ve yönetmeliğin olduğu  kabulüne ;
06.04.2012

2012/40 NOLU KARAR - SEÇİMLER
Belediyemiz komisyon seçimlerinin kabulüne ;
06.04.2012

2012/39 NOLU KARAR - İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gebze- Orhangazi- İzmit ( İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil ) OTOYOL’un Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü D 130 Karayolu güneyinden geçişi nedeni ile hazırlanarak 13.02.2012 Tarih ve 19 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarına 22.02.2012-23.03.2012 tarihleri arasında 30 gün askı süresi içerisinde yapılan itirazların  değerlendirilmelerinin devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
06.04.2012

2012/38 NOLU KARAR - TAHSİS
Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük mevkiinde Belediyemize ait 1332 m2 büyüklüğündeki 1246 nolu parselin üzerine ticari amaca ayrılmamak şartı ile  cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Bakanlığı’na tahsisinin süresiz ve bedelsiz olarak yapılmasına;
06.04.2012

2012/37 NOLU KARAR - BELEDİYE HİSSESİNİN SATILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan parselin 148,86 ( 621/2400 ) m2 Belediye hissesinin rayiç bedel üzerinden satılmasına;
06.04.2012

2012/36 NOLU KARAR - FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
2011-2012 Yıllık Faaliyet Raporunun kabulüne;
06.04.2012

2012/35 NOLU KARAR - EKSPERTİZ RAPORU ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemizce İmar durumu ekspertiz raporu ücretinin 100,00.- ( Yüz ) TL olarak belirlenmesine ve kabulüne ;
06.04.2012

2012/34 NOLU KARAR - DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Denetim Komisyon raporu madde madde okundu ve yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
06.04.2012

2012/33 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
5393 sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesi gereğince; arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralanması ve satışı ile ilgili taslak mahiyetindeki yönetmelikteki eksikliklerin tamamlanması için İmar Komisyonunda çalışmaların devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
06.04.2012

2012/32 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde imar planında yarısı ticaret alanında gözüken Belediyemize ait parselin tamamının ticaret alanına alınmasına ve ayrık- ikiz nizam olarak imar planı değişikliği yapılmasına  ;
12.03.2012

2012/31 NOLU KARAR - HOLLANDA GEZİSİ
Belediyemiz tarafından Çiçek mezat ve Hal yeri araştırması için 2012 Yılı Nisan Ayı içerisinde Hollanda’ya görevli gönderilmelerine;
12.03.2012

2012/30 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz mücavir alanında kalan Çavuşçiftliği Köyü' nde bulunan Belediyemize ait park alanı gözüken parsellerin bulunduğu bölgedeki imar planında toptancı hal yeri olarak imar planı değişikliği yapılmasına ;
12.03.2012

2012/29 NOLU KARAR - TANKER İLE SU TAŞIMACILIĞI
Su kaynaklarımızın başkaları tarafından kullanılmamasına ve tersane bölgesine sağlıklı hizmet edilebilmesi için tankerlerle sanayi suyu taşıma işinin yapılmasına ve Belediyemiz tarafından verilen sanayi suyu taşıma izin belgelerinin iptal edilmesine ;
12.03.2012

2012/28 NOLU KARAR - TANKER İLE SU TAŞIMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
Tanker ile sanayi suyu  taşıma bedellerinin kabulüne ;
12.03.2012

2012/27 NOLU KARAR - KAMYON ALINMASI
Belediyemize 4 ( Dört ) Adet Tankerli Kamyon alınmasına  ;
12.03.2012

2012/26 NOLU KARAR - ÜCRET TARİFESİ
Belediyemize ait Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesinin kabulüne;
12.03.2012

2012/25 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
5393 sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesi gereğince; arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralanması ve satışı ile ilgili taslak mahiyetindeki yönetmelikteki eksikliklerin tamamlanması için İmar Komisyonunda çalışmaların devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
12.03.2012

2012/24 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz mezarlığının yerinin genişletilmesi veya yeni yer bulunması ile ilgili İmar Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İlçemiz, Hürriyet Mahallesi, Arapkuyusu Devlet Ormanının Ayazma Köy yoluna bakan kısmının  yeni mezarlık alanı olarak uygunluğuna  ;
12.03.2012

2012/23 NOLU KARAR - NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemize ait Norm Kadro değişikliklerinin kabulüne ;
06.03.2012

2012/22 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın imar planı içerisine alınması talebinin tarım alanında gözüken parselin bulunduğu bölgenin ilgili kurumlardan görüş alınmak suretiyle ilave imar planı yapılması gerektiğinden talebin reddine ;
13.02.2012

2012/21 NOLU KARAR - İMAR PLANINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın bulunduğu bölgede 07.03.2011 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itirazın başka parselleri de etkilediğinden dolayı ancak bu bölgede yapılacak olan 18. Madde uygulaması sonucunda çözümleneceğini bu nedenle itirazın reddine;
13.02.2012

2012/20 NOLU KARAR - İMAR PLANINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın üzerinden geçen enerji nakil hattı ( E.N.H) nedeniyle parselin üzerinde Türkiye Elektrik Kurumu’nun verdiği kriterlere uygun olarak yaklaşma mesafelerine uygun bina yapılabileceğinden ve yeşil alan olarak ayrılan kısmın bina yapılacak alanı etkilememesi nedeniyle itirazının reddine;
13.02.2012

2012/19 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Gebze-Orhangazi- İzmit ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları Dahil ) Otoyolunun Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü D 130 Karayolu Güneyinden geçişi nedeni ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planının kabulüne  ;
13.02.2012

2012/18 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHRE ZİYARET
Belediyemiz tarafından kardeş şehirlerimizi Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı İlçemiz halkının Bosna Hersek’e gönderilmelerine ;
13.02.2012

2012/17 NOLU KARAR - YER TESPİTİ
Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapımı için Spor Tesisi yer tespiti  için komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına ;
13.02.2012

2012/16 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesi gereğince; arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi , kiralanması ve satışı ile ilgili yönetmeliğin hazırlanması  için komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına ;
13.02.2012

2012/15 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz mezarlığının sınırlarının genişletilmesi veya başka yer aranması ile ilgili konu için komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına ;
13.02.2012

2012/14 NOLU KARAR - ARAÇ HİBE KABÜLÜ
İGDAŞ’tan hibe olarak Binek tipi Kamyonetin talep edilmesine ve talep edilen kamyonetin hibe olarak kabulüne;
09.01.2012