Meclis Kararları

2015 KASIM AYI

 Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/125 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizce Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ve kabulüne ; 


Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/124 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize ait 2016 Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/123 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize ait 2016 Yılı Gider Bütçesinin kabulüne ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/122  sayılı Meclis Kararı;  2016 Yılı Zabıta Fazla çalışma mesaisinin Bakanlar Kurulunun belirlediği miktar üzerinden verilmesine ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/121  sayılı Meclis Kararı;  2016 Yılı  İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/120  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize ait 2016 Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/119  sayılı Meclis Kararı; 2016 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için ödenek ayrılmasına ve kabulüne;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/118  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 2016 Yılı Gelir Tarifelerinin kabulüne ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/117  sayılı Meclis Kararı   ;  Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, Altınova Belediyesi ve mücavir alanındaki köylerde yapılacak inşaatlarda asansörlerin net genişliğinin 2.00 m x 2.20 m olmasına;

Belediyemize ait  17.11.2015  tarih ve 2015/116  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Devlet yolu altı mevkiinde imar plan tadilatının yapılmasına ;

Belediyemize ait 02.11.2015 tarih ve 2015/115  sayılı Meclis Kararı ; İlçemiz hal ve mezat yeri için inceleme araştırma ve teknik inceleme çalışmalarına teknik personelin yurtdışına görevli gönderilmelerine;

Belediyemize ait 02.11.2015  tarih ve 2015/114  sayılı Meclis Kararı ; İlçemiz hal ve mezat yeri için inceleme araştırma ve teknik inceleme çalışmalarına Meclis üyeleri ve teknik personellerin yurtdışına görevli gönderilmelerine ;

Belediyemize ait 02.11.2015  tarih ve 2015/113  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait kadro ihdasının yapılmasına ve kabulüne  ;2015 EKİM AYI

Belediyemize ait 06.10.2015  tarih ve 2015/112  sayılı Meclis Kararı ;  Belediye sınırları içerisinde yaşayan evde sağlık ve bakım ihtiyacı olan bireylerin Sağlık ve Bakım İhtiyacının ilgili Yönetmeliğe uygun olarak daha öncesi projesi işyeri hekimimiz tarafından yazılmış olan hizmetin Sosyal Sorumluluk projesi olarak işyeri hekimimiz sorumluluğunda Belediyemiz tarafından Belediye hizmeti olarak verilmesine ve gerekli bütçenin ayrılmasına ; 

Belediyemize ait 06.10.2015  tarih ve 2015/111  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde yapılacak olan doğalgaz çalışmalarına yönelik imar planı değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;2015 EYLÜL AYI

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/110  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi ve mücavir alanlarımızda inşa edilecek binalarda  geçerli olacak, 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24)” Madde 17.’nin 2. Bendi gereği Belediye Meclisi’nin belirlediği İPP(İlgili İdare Payının) %10’u olmasına; 

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/109  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi ve mücavir alanlarımızda inşa edilen binalarda uygulanması zorunlu  olan  24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümleri gereğince TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanmasına;

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/108  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, imar planı dışında bulunan bölgedeki kadastro yolu bulunmayan konutlara doğalgaz bağlanması için hattın geçtiği yoldan konuta kadar doğalgaz borusunun yeterli genişlikteki alanın kamulaştırılmasına  ;

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/107  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait Özel Servis Araçları Öğrenci Taşıma Ücret Tarifesi yeniden düzenlenmiş olup, olduğu gibi kabulüne;

 Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/106  sayılı Meclis Kararı; Yalova Valiliği İl Trafik Komisyon Başkanlığı 07.07.2015 tarih ve 2015/31 Sayılı kararı ile İlçemiz  Kaytazdere Beldesi- Yalova Hattında yolcu taşıma hizmeti veren S.S. 81 Nolu Altınova Minibüsçüler Kooperatifi üyesi D4  yetki belgesine sahip şahıslara güzergah bütünlüğünün bozulmaması için Belediye sınırlarımız ve yetki alanındaki mücavir alanlarımızdaki duraklarda İndi- Bindi yapmalarına  ;

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/105  sayılı Meclis Kararı   ; Belediyemiz tarafından verilen ( S ) Servis plakalarının verilmesinin  dondurulmasına ;

Belediyemize ait  02.09.2015  tarih ve 2015/104  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz ile Makedonya’nın Jupa Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkisi kurulabilmesi için protokol imzalanması amacıyla Makedonya’nın  Jupa  Şehrine görevli gönderilmelerine  ;

Belediyemize ait 02.09.2015 tarih ve 2015/103  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz ile Makedonya’nın Studenican Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkisi kurulabilmesi için protokol imzalanması amacıyla Makedonya’nın Studenican Şehrine görevli gönderilmelerine  ;  

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/102  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz ile kardeş şehir olan Kıbrıs Tatlısu Belediyesinin davetine 2015 yılı içerisinde katılım yapılmasına;

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/101  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz İmar Komisyonundaki konuların talep geldikçe görüşülmesine ve karara bağlanmasına ;2015 YILI AĞUSTOS AYI

 

 04.08.2015  tarih ve 2015/100  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bosna Hersek’in Buzim Belediyesi ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacı ile  görevli gönderilmesine;

 04.08.2015  tarih ve 2015/99  sayılı Meclis Kararı;  İlçemiz hal ve mezat yeri için inceleme araştırma teknik gezisine 2015 yılı içerisinde görevli gönderilmesine;

04.08.2015  tarih ve 2015/98  sayılı Meclis Kararı;  İlçemiz Müftülük personelinin Kardeş Şehrimiz Bulgaristan’ın Rusçuk’a bağlı Dve Mogili şehrine inceleme gezisi ve karşılıklı bilgi paylaşımı için Rusçuk Müftülüğü ile irtibatlı olarak 2015 Yılı içerisinde görevli gönderilmelerine ;

04.08.2015  tarih ve 2015/97  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz tarafından İlçemiz Emniyet Amirliği’nde kullanılmak üzere 1 adet araç alınmasına ;

04.08.2015  tarih ve 2015/96  sayılı Meclis Kararı;  İlçe içi tek yön, kapatılması gereken kavşaklar ve banketler tespit edilerek belirtilen yerlerde olmalarına;  


04.08.2015  tarih ve 2015/95  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait İmar Planı değişiklik talepleri görüşmelerinin devam edilmesine ;

 04.08.2015  tarih ve 2015/94  sayılı Meclis Kararı   ;  İlçemizde arka bahçe mesafelerinin; kat yüksekliğindeki değişikliklerden dolayı farklılık oluşmaması için; 4 katlı yapılarda 6,00m, 3 katlı yapılarda 4,75m, 2 katlı yapılarda 3,25m, olarak uygulanmasına ;

04.08.2015  tarih ve 2015/93  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizde inşaat ruhsatı başvurusunda bulunan kişi ya da kurumlardan inşaat ruhsatı için istenen belgelere Telekom’dan onaylı haberleşme alt yapı projesinin de eklenmesine ;

04.08.2015 tarih ve 2015/92  sayılı Meclis Kararı ; Hersek Mahallesi, Tersaneler Bölgesi sahil kesiminde hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların imar komisyonundan geçen şekli ile kabulüne;

 04.08.2015  tarih ve 2015/91  sayılı Meclis Kararı ; S.S 27 nolu Karamürsel – Handere minibüs kooperatifinin Belediyemiz yetki alanları ve mücavir alanlarındaki duraklardan yolcu indi – bindi yapma taleplerinin reddine ;

04.08.2015  tarih ve 2015/90  sayılı Meclis Kararı ;  Altınova Belediyesi sınırlarında faaliyet göstermekte olan ve yakma sonucu bacaklarından yoğun gaz emisyonu çıkan ekmek fırını ve büyük ölçekli ızgara türü yemek üreten firmaların çevreye ve halk sağlığına verdiği zararların en aza indirilmesi için yakma sonucu baca gazı emisyonu oluşturan işletmelerin bacalarını uygun yüksekliğe ve bacalarına toz indirgeme ( sulu filtre sistemi vb. ) kurmaları gerekmektedir. Bu sistemi kurmayan işletmelere işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereği yasal işlem yapılarak ruhsat iptaline gidilmesine ;

 2015 YILI TEMMUZ AYI

 13.07.2015  tarih ve 2015/89  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bulgaristan’ın Dve Mogılı Belediyesi  ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 2015 Yılı içerisinde  Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin görevli gönderilmelerine; 

 13.07.2015  tarih ve 2015/88  sayılı Meclis Kararı;     Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bosna Hersek’in Konjic Belediyesi ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacı ile Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve Halk Oyunları Ekibinin görevli gönderilmelerine  ;

  13.07.2015  tarih ve 2015/87  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmazı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre  kamulaştırma yapılmasına;

  13.07.2015  tarih ve 2015/86  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz tarafından Kardeş şehrimiz olan Bosna- Hersek Konjıc İlçesine  Belediye Şirketimiz aracılığı ile 1 adet soğutmalı kasa  kamyonet alınmasına  ;

 13.07.2015  tarih ve 2015/85  sayılı Meclis Kararı; İlçemizde hafriyat toprağı taşıyan araçlara çip takılması ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine  ;

  13.07.2015  tarih ve 2015/84  sayılı Meclis Kararı   ; İlçemizde hafriyat toprağı taşıyan belgesi olmayan kamyonlara belgenin 2 katı ceza kesilmesine ve iş yaptırana da aynı cezanın kesilmesine  ;

  13.07.2015  tarih ve 2015/83  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki parselin Çavuşçiftliği Köyü, D-130 Devlet Karayolu Güneyi 1/5000  ve 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı Açıklama Raporunun Konut alanları ile ilgili 2/3 maddesine istinaden istenen 1/500 ölçekli vaziyet planının onaylanmasına

 13.07.2015 tarih ve 2015/82  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmaz ile ilgili üzerinde Belediye Meclisinin 05/06/2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı revizyonuna 08/06/2015- 08/07/2015 tarihleri arasında askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne ;

  13.07.2015  tarih ve 2015/81  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmaz üzerinde Belediye Meclisinin 08/05/2015 tarih ve 2015/57 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı revizyonuna 11/05/2015- 15/06/2015 tarihleri arasında askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne;

  13.07.2015  tarih ve 2015/80  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki nolu taşınmazın bütünlüğünün sağlanması ile ilgili Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 2015/37 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 07.05.2015-08.06.2015 tarihleri arasında askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne;

 2015 YILI HAZİRAN AYI

05.06.2015  tarih ve 2015/79  sayılı Meclis Kararı;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Makedonya ülkesinin Studenican Belediyesi ile kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığı’nın izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle Belediye Başkanının yetkili kılınmasına; 

05.06.2015  tarih ve 2015/78  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Tersaneler Bölgesi Sahil kesiminde Kentsel Servis Alanı olarak planlanan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu görüşülerek kabulüne;

05.06.2015  tarih ve 2015/77  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Tersaneler Bölgesi Sahil kesiminde Kentsel Servis Alanı olarak planlanan alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu görüşülerek kabulüne;

05.06.2015 tarih ve 2015/76  sayılı Meclis Kararı;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Makedonya ülkesinin Jupa Belediyesi ile kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığı’nın izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle Belediye Başkanının yetkili kılınmasına  ;

05.06.2015  tarih ve 2015/75  sayılı Meclis Kararı ;  Tersanelerden toplanacak olan çöpün Belediye şirketi aracılığıyla toplanmasına ;

05.06.2015  tarih ve 2015/74  sayılı Meclis Kararı;  Hafriyat toprağı inşaat, yıkıntı, ticari amaçlı dolgu, maden taşıma yetki belgesi ücretinin belirlenmesine;

05.06.2015  tarih ve 2015/73  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bosna Hersek’in Konjic Belediyesi ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacı ile Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin görevli gönderilmelerine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

05.06.2015  tarih ve 2015/72  sayılı Meclis Kararı; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesi gereğince Belediyemiz ihtiyaçları halinde Türkiye genelindeki bankalardan borçlanma yapılmasına ve borçlanmaya ilişkin her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine;

05.06.2015  tarih ve 2015/71  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bulgaristan’ın Dve Mogili İlçe Belediyesi ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerin güçlendirmek üzere Belediye Personelimizin görevli gönderilmelerine;

05.06.2015  tarih ve 2015/70  sayılı Meclis Kararı; Kardeş Şehrimiz olan Bosna Hersek Konjic İlçesine soğutmalı kasa kamyonet alınmasına;

05.06.2015  tarih ve 2015/69  sayılı Meclis Kararı;  Kardeş Şehrimiz olan Bosna Hersek Buzim İlçesinde bulunan tarihi camiye halı alınmasına;

05.06.2015  tarih ve 2015/68  sayılı Meclis Kararı;  Belediye Meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda, ( sınırlarımız içerisindeki altyapı, yol, sahil düzenlemeleri vb. ile ilgili ihtiyacımız olan malzemenin ) İller Bankasından alınacak kredi ile gerçekleşmesine, bu konu ile ilgili yürütülecek her türlü işlemler ile her türlü belgenin imzalanması hususunda Belediye Başkanımız Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine;

05.06.2015  tarih ve 2015/67  sayılı Meclis Kararı   ; Ramazan ayı boyunca yapılacak yardımlar için bütçe ayrılmasına;

05.06.2015  tarih ve 2015/66  sayılı Meclis Kararı ;  Ramazan ayında İlçemiz mahallelerine iftar yemeği verilmesine ;

05.06.2015 tarih ve 2015/65  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi ,Cumhuriyet Mahallesi ,Hürriyet Mahallesi ve Hersek Mahallesi kapsamında numarataj çalışmalarının kabulüne  ;  

05.06.2015  tarih ve 2015/64  sayılı Meclis Kararı ; İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesinin devamına;

 05.06.2015  tarih ve 2015/63  sayılı Meclis Kararı ; Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki  taşınmazın konut alanından ticaret alanına alınmasına ;2015 YILI MAYIS AYI

 07.05.2015  tarih ve 2015/62  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizden Durak Yerleri talep edilen araç sahiplerinin talep edilen durak yerlerinin reddine; 

 07.05.2015  tarih ve 2015/61  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Hizmetlerinde Zabıta Amirliğinde kullanılmak üzere sıfır elektrikli motosiklet veya benzinli motosiklet alınmasına 

 07.05.2015  tarih ve 2015/60  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Hizmetlerinde Zabıta Amirliğinde kullanılmak üzere sıfır veya ikinci el araç alınmasına ;

07.05.2015  tarih ve 2015/59  sayılı Meclis Kararı;   Belediyemiz sınırları içerisinde ve Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan alanlarda Otopark Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilen otopark aranması gereken kullanımlar içerisine meskenler hariç bodrum katlarda eklenti olarak yapılan depo alanının da ilave edilerek 100.00m2’ye kadar 1 otopark yeri ayrılmasına ;

07.05.2015  tarih ve 2015/58  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz sınırları içerisindeki imar planında gösterilen trafik akışında değişiklik yapılacak yollar ile trafikte can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla imar planında gösterilen yerlere set yapılmasına ;

 07.05.2015  tarih ve 2015/57  sayılı Meclis Kararı;  Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü’nde ki parselin bulunduğu bölgede yapılan imar planı değişikliğinin kabulüne;

 07.05.2015  tarih ve 2015/56  sayılı Meclis Kararı;  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 yılında gerçekleşen gelirimizin %10’u oranında bankalardan kredi talebinde bulunmasına ;


07.05.2015  tarih ve 2015/55  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz Toptancı Hali ( Meyve ve Çiçek Hali ) ‘nin yapılması için İller Bankasından  Kredi talep edilmesine;

 07.05.2015  tarih ve 2015/54  sayılı Meclis Kararı;   Belediyemiz Otopark ve Alışveriş Merkezi yapımı için İller Bankasından Kredi talep edilmesine;

07.05.2015  tarih ve 2015/53  sayılı Meclis Kararı;  Belediye Hizmet Binası İkmal İnşaatının tamamlanması için İller Bankasından Kredi talep edilmesine;

 07.05.2015  tarih ve 2015/52  sayılı Meclis Kararı   ; 06.02.2015 Tarih ve 2015/17 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine ve Taskib Başkanlığında bulunan İtfaiye Personellerinin kadroları ile beraber belediyemize geri alınmasına  ;

 07.05.2015  tarih ve 2015/51  sayılı Meclis Kararı ;  Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devleti’nin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve 8 incisi düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine;

07.05.2015 tarih ve 2015/50  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2014 Yılı Kesin Hesabı madde madde okunarak ;  

 07.05.2015  tarih ve 2015/49  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesinin devamına ;


07.05.2015  tarih ve 2015/48  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Çakal Ormanı Mevkiindeki taşınmazın bulunduğu imar adasında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinde belirtildiği üzere  “ Her türlü imar adasında, parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid yapılamaz.” Hükmüne göre 18. madde uygulaması yapılması gerektiğinden talebinin önümüzdeki Meclis Toplantılarında ele alınmasına;

   


26.05.2015.

2015 YILI NİSAN AYI
07.04.2015  tarih ve 2015/47  sayılı Meclis Kararı; İlçemizde yapılan inşaatlardan çıkacak hafriyatın projelerinden hesaplanarak hafriyat döküm ücreti m3 fiyatının belirlenmesine ve inşaat ruhsat harcı aşamasında tahsilatının yapılmasına ; 


07.04.2015  tarih ve 2015/46  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 45 kişilik Otobüs fiyat ücretlerinin belirlenmesine ;

07.04.2015  tarih ve 2015/45  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz sınırları ve mücavir alanındaki Çavuşçiftliği, Havuzdere ve Tokmak Köylerinde saat: 21:00’den sonra ve Pazar günleri saat: 10:00’dan önce inşaatlarda çalışma yapılmamasına, yapıldığı takdirde yapanlar hakkında para cezası verilmesine ;

07.04.2015  tarih ve 2015/44  sayılı Meclis Kararı;Yalova İli, Altınova İlçesi,Hürriyet Mahallesi Bağdat Caddesi,8  no’lu pafta içerisindeki Belediyemiz sınırları içerisinde kalan tescil harici ormanlık alanda İlçemiz mezarlığının yeterli gelmemesi nedeniyle mezarlık alanı olarak ilave imar planı yapılmasına ;

07.04.2015  tarih ve 2015/43  sayılı Meclis Kararı;Yalova İli, Altınova İlçesi,Hersek Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi ile Çavuşçiftliği Köyü sahil kesimindeki Tersaneler Bölgesinde Belediyemize terk edilen günlük işgaliye ücretinin kabulüne;

07.04.2015  tarih ve 2015/42  sayılı Meclis Kararı;Yalova İli, Altınova İlçesi,Hürriyet Mahallesi,Devlet Yolu Üstündeki , Belediyemiz Tasarrufunda terk zeminin Takdir Komisyonu tarafından belirlenen günlük işgaliye ücretinin kabulüne;

07.04.2015  tarih ve 2015/40  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Komisyon Seçimleri için ayrı ayrı kabul edilmesine;


07.04.2015  tarih ve 2015/39  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Denetim Komisyon Raporu madde madde okundu ve Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

07.04.2015  tarih ve 2015/38  sayılı Meclis Kararı; Belediye Meclisi’nin 05.03.2015 tarih ve 2015/31 sayılı kararı ile alınan vidanjör ücreti gelirinde değişiklik yapılmasına ;

07.04.2015  tarih ve 2015/37  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi,Hürriyet Mahallesi parseldeki plan bütünlüğünün sağlanması ili ilgili yapılan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ;

07.04.2015  tarih ve 2015/36  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi ile Belediyemiz mücavir Alanında kalan Çavuşçiftliği Köyü,Havuzdere Köyü ve Tokmak Köylerinde Belediyemizce İnşaat Ruhsatı verilmeden önce mimari proje vizesi yapılmasına ;

 07.04.2015  tarih ve 2015/35  sayılı Meclis Kararı; Görüntü Kirliliği hakkındaki çalışma ve ön araştırmanın İmar Komisyonu tarafından devam edilmesine ;

 07.04.2015  tarih ve 2015/34  sayılı Meclis Kararı; 5393 sayılı Belediye kanunu’nun 56. Maddesine istinaden Belediyemizin tüm birimlerini kapsayacak şekilde hazırlanan 2014-2015 yılları arası faaliyet raporu’nun kabulüne :

 

 


30.04.2015

2015 YILI MART AYI

 

05.03.2015  tarih ve 2015/33  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin ortak olduğu YAKAB Tesislerinin düzenli depolama alanında kullanılmak üzere Konpaktör aracı alımı ile ilgili olarak ilgili personelin görevli gönderilmesine; 

05.03.2015  tarih ve 2015/32  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz tarafından verilen Servis yol belgesinin Şehit ailelerine ücretsiz verilmesine;


05.03.2015  tarih ve 2015/31  sayılı Meclis Kararı;   Belediyemize ait Vidanjör ücretinin tespit edilmesine ;

05.03.2015  tarih ve 2015/30  sayılı Meclis Kararı;   27.01.2015 Tarihinde Belediyemize yapılan plakalı araçlara yolcu indirme ve bindirme için durak yeri istenmiştir. Bu durak yerlerinin Altınova İlçesinde faaliyet gösteren 30 Adet Midibüslerin İl ve İlçe Trafik Komisyon kararı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan         D 4 belgeleri olması ve Altınova’daki mevcut arz talebi karşıladığından plakalı araçlara  durak yeri talebinin reddine;


05.03.2015  tarih ve 2015/29  sayılı Meclis Kararı;   Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve şuyulandırma sonucu oluşan Belediye Hisselerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden ada ve parsellerin hissedarları veya         3. kişilere o gün geçerli olan Emlak Vergisine esas rayiç bedelleri üzerinden satışının yapılmasına;


05.03.2015  tarih ve 2015/28  sayılı Meclis Kararı;  Altınova Belediyesi  Özel Servis Araçları uygulama yönergesinin kabulüne;

05.03.2015  tarih ve 2015/27  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi ile Çavuşçiftliği Köyü sahil kesimindeki Belediyemize terk edilen alanlar üzerinde Takdir Komisyonu tarafından belirlenen günlük  işgaliye ücretinin kabulüne;


05.03.2015  tarih ve 2015/26  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Devlet Yolu üstündeki  parsel üzerinde Belediyemiz tasarrufundaki terk zeminin Takdir Komisyonu tarafından belirlenen günlük işgaliye ücretinin kabulüne;


05.03.2015  tarih ve 2015/25  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Belediye Hizmet Binasının arka tarafında kalan parselin Takdir Komisyonu tarafından belirlenen Kamulaştırma m2 bedelinin kabulüne;


05.03.2015  tarih ve 2015/24  sayılı Meclis Kararı;  Belediye Şirketine ait                 2 adet Kamyon alınacağından sermaye arttırımının yapılmasına ;


05.03.2015  tarih ve 2015/23  sayılı Meclis Kararı; Belediye Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 2015/15 nolu kararı ile yağmur suyu kanalının geçtiği Hersek Köyündeki, parsellerin belirli kesiminde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4. Maddesine istinaden Takdir Komisyonu tarafından yapılan          bedel takdirinin kabulüne ve irtifak hakkı kurularak parselin alan küçülmesinden doğan değer azalması için Kamulaştırma ücretine ek olarak arsa malikine ücret ödenmesinin uygun olduğuna  ;


05.03.2015  tarih ve 2015/22  sayılı Meclis Kararı   ;   Belediyemiz ve mücavir alanlarda meskun mahallerin insanların sürekli  veya geçici olarak bulundukları yol, su, elektrik, ulaşım,çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi Kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu yaşam alanlarını ve bu alanların bitiminden itibaren aynı hizmetlerin götürüldüğü 500 metre uzaklıktaki mesafeyi kapsayan alan olarak belirlenmesine ;


05.03.2015  tarih ve 2015/21  sayılı Meclis Kararı ;   İmar değişikliğinin yapılmasına


05.03.2015  tarih ve 2015/20  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizdeki 14.05.2007 tarih ve 2007/33 sayılı Meclis kararıyla içkili yerler krokisinde belirlenen mevcut yerlerin aynı şekilde kalmasına;

 

05.03.2015  tarih ve 2015/19  sayılı Meclis Kararı ; Altınova Belediyesi ve mücavir alanındaki köylerde yapılacak inşaatlarda  asansörlerin net genişliğinin 1.60 m x 1.80 m olmasına;


 05.03.2015 tarih ve 2015/18  sayılı Meclis Kararı ;5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin birinci fıkrasında ( n ) bendi ve aynı Kanunun 51. Maddesinde yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda Belediyemiz ve mücavir alan sınırları dahilinde mevcut ve yeni yapılaşmalarda yol güzergahlarında ve kaldırımlarda görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmesi ve kentlerimize görsel kimlik kazandırılması amacıyla estetik kurul oluşturularak 19.12.2014 tarih ve 16212 Sayılı Bakanlık Genelgesi doğrultusunda hazırlanacak Yönetmeliğin hazırlanması için komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
04.05.2015

2015 YILI ŞUBAT AYI

06.02.2015  tarih ve 2015/17  sayılı Meclis Kararı; Taskib Başkanlığında bulunan İtfaiye Personellerinin kadroları ile beraber Belediyemize geri alınmasına; 


06.02.2015  tarih ve 2015/16  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmazın bulunduğu bölgede imar planında değişiklik yapılarak servis yolunun kaldırılması talebinin Belediyemizce bu bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre yapılacak olan 18. Madde uygulaması sonucu neticeleneceğinden  dilekçenin daha sonraki Meclis toplantılarında ele alınmasına ; 


06.02.2015  tarih ve 2015/15  sayılı Meclis Kararı; Belediye Meclis’inin 07.01.2015 tarih ve 2015/04 sayılı kararı ile kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulması kararı alınan yağmur suyu kanalının geçtiği parsellerde bedel takdiri yapılması için takdir komisyonuna yetki verilmesine ; 


06.02.2015  tarih ve 2015/14  sayılı Meclis Kararı   ;  Belediyemiz Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 12. Maddesi H fıkrasının 6. bendi “Altınova ilçesinde faaliyet gösteren Servisçiler Kooperatifinden üyelik belgesi “ olarak eklenmesine ve Belediyemiz Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin 12. Maddesi H fıkrasının sonuna “11. Altınova Belediyesi tarafından verilecek Güzergah İzin Belgesine istinaden Uygunluk Onay Belgesi verme Altınova Belediyesi yetkisinde olup, istediği kurum veya kuruluşlara Encümen Kararı ile devredebilir veya devri iptal edilebilir.” olarak eklenmesine; 


06.02.2015  tarih ve 2015/13  sayılı Meclis Kararı ; S.S.81 No’lu Altınova Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi’nin haritada belirtilen şekliyle durak yerlerinin kabulüne ; 


06.02.2015  tarih ve 2015/12  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde Ayazma Caddesinin isminin karışıklığa neden olduğundan eski ismiyle Bağdat Caddesi olarak değiştirilmesine ; 


06.02.2015  tarih ve 2015/11  sayılı Meclis Kararı ; Görüntü kirliliği hakkında genelgenin uygulanabilmesi için İmar Komisyonunun ön araştırma ve çalışma yapmasına; 


06.02.2015 tarih ve 2015/10  sayılı Meclis Kararı ; 13. Arsa düzenlemesinde bir kısmı konut alanında kalan parseller ile ilgili verilen dilekçelerin yapılacak çalışmalara istinaden   1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılması için tavsiye kararı alınmasına, alınan tavsiye kararına istinaden gerekli başvurunun ilgili makama yapılmasına ; 
02.03.2015

2015 YILI OCAK AYI
Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2015/09  sayılı Meclis Kararı; İlçemizde Endüstri kaynaklı evsel atık tarifesinin  belirlenmesine ve kabulüne ; 

Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2015/08  sayılı Meclis Kararı; Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Halı saha ve Kafeterya ile ilgili çalışmalarının yapılmasını yürütmek üzere Bütçe Komisyonunun yetkili kılınmasına  ; 

Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2015/07  sayılı Meclis Kararı; Altınova Belediyesi Otopark Yönetmeliği’nin 4. Maddesi ( f ) şıkkında belirtilen otopark tesis edilemeyen alanlarda bedelinin alınmasına  ; 


Belediyemize ait 09.01.2015 tarih ve 2015/06  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi ( Köyü ), ndeki parsellerin sınırından yağmur suyu kanalı geçirilmesi irtifak hakkı kurulmasına ve 5. Maddesine istinaden de kamu yararı kararı alınmasına  ; 


Belediyemize ait 09.01.2015  tarih ve 2015/05  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden askıya çıkartılmış, askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından olduğu gibi kabul edilmesin ; 

Belediyemize ait  09.01.2015  tarih ve 2015/04  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ile Hürriyet  Mahallesinde bulunan  ve şuyulandırma sonucu oluşan Belediye Hisselerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun  17.maddesine istinaden ada ve parsellerin hissedarları veya 3.kişilere satışının  yapılmasına  ; 

 
Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2014/03  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyündeki taşınmazın üzerinde  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 4324,1) ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 4323,1) Revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden askıya çıkartılmış ve askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından olduğu gibi kabul edilmesine  ; 


Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2015/02  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2015  Yılı Temmuz   ayı olarak belirlenmesine; 

Belediyemize ait 05.01.2015 tarih ve 2015/01  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz Meclis toplantılarının  Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden, 2015  yılında her ayın ilk haftasında yapılmasına, tatil  gününe rastlaması halinde ilk mesai gününde  saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında  toplanılmasına ; 


16.01.2015

2014  YILI   ARALIK  AYI  

05.12.2014  tarih ve 2014/110  sayılı Meclis Kararı;  Kardeş Belediyemiz olan Kıbrıs Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesinin Yeni Belediye Hizmet Binası açılışı için Belediyemiz heyetinin görevli gönderilmelerine  ; 


05.12.2014 tarih ve 2014/109  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizde boş bulunan Mühendis  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2015 yılında ihtiyacımız olan Mühendis ihtiyacını karşılamak üzere İnşaat Mühendisinin sözleşmeli personel olarak tam zamanlı  çalıştırılmasına,

 05.12.2014  tarih ve 2014/108  sayılı Meclis Kararı   ; Belediyemizde boş bulunan Mühendis  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2015 yılında ihtiyacımız olan Mühendis ihtiyacını karşılamak üzere İnşaat Mühendisinin sözleşmeli personel olarak tam zamanlı  çalıştırılmasına,

 05.12.2014  tarih ve 2014/107  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ova mevkii, Hersek Mahallesi ve Çavuşçiftliği Köyü sahil kesiminde Tersaneler Bölgesinin kara tarafında kalan alanlarda imar planı  yapılmasına ;


05.12.2014  tarih ve 2014/106  sayılı Meclis Kararı ;
İlçemiz Otopark Yönetmeliğinin ve harç bedelinin kabulüne ;

 

05.12.2014  tarih ve 2014/105  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde ki taşınmazın üzerinden imar planında sehven geçirilen doğalgaz boru hattının ARMAGAZ Dağıtım A.Ş.’nin tespiti sonucunda geçen şekilde boru hattının değişikliğinin yapılmasına ;

 05.12.2014 tarih ve 2014/104  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait 3194 Sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine istinaden hazırlanan 6 ncı 5 yıllık 2015-2019 yılları arası  imar programının kabulüne;

   


17.12.2014

2014 YILI KASIM AYI

2014/103 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/103  sayılı Meclis Kararı ;  Özel Servis Araçları ile ilgili tarifelerin olduğu gibi kabulüne ; 


2014/102 NOLU KARAR- Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/102  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Havuzdere Köyü sınırları içerisinde bulunan ruhsatlı taşocağı toprak döküm sahası olarak kullanılmasına;

2014/101 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/101  sayılı Meclis Kararı ; Altınova Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda trafikte can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla projesinde gösterilen yerlere set yapılmasına ; 

2014/100 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/100  sayılı Meclis Kararı; Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin olduğu gibi  kabulüne ; 

2014/99 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/99  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılı Gelir tarifelerinin kabulüne;  .


2014/98 NOLU KARAR-
 Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/98  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için ödenek ayrılmasına ; 

 

2014/97 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/97  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılı  Bütçe Kararnamesinin olduğu gibi kabulüne ; 

 

2014/96 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/96  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılı  İşçi Çalıştırma

Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a yetki  verilmesine;2014/95 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/95  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda  verilmesine; 

2014/94 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/94  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin 2015 Yılı Gider  Bütçesinin kabulüne;


2014/93 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/93  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin 2015 Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne;

 

2014/92 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/92  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki parsel üzerinde yola terkleri yapılarak Belediyemizden inşaat ruhsatı alınan bina bulunan taşınmazın ruhsat aşamasında alınan imar durumuna uygun şekilde yolun kaydırılarak eski şekline getirilmesine ve Belediye Fen İşlerinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmasına  ;

2014/91 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/91  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde ki parselin,  Belediyemize ait taşınmazın üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yer tahsis edilmesiyle ilgili Kamu Hizmet Alanı olarak yapılan ve  Belediye Meclis’inin 15.08.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı imar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden 29/09/2014 – 30/10/2014 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkartılmış, askı süresi içersinde imar planı değişikliğine hiçbir itiraz olmadığından planın olduğu gibi onaylanmasına ;


2014/90 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/90  sayılı Meclis Kararı;   Yalova İli, Altınova İlçesi Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde (Köyü) Belediye Meclis’inin 13.08.2012 tarih ve 2012/86 sayılı kararı ile Helikopter pist alanına alınan parsel üzerinde Belediye Hizmet Alanı şeklinde imar planı değişikliği yapılmasına  ;


2014/89 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014 tarih ve 2014/89  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi’nde (Köyü) nde ki taşınmazların bulunduğu bölgede OTOYOL’un alt geçidinin geçmesi nedeniyle 3194 sayılı imar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden arsa düzenlemesi yapılmasına;

2014/88 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 12.11.2014  tarih ve 2014/88  sayılı Meclis Kararı   ;      Belediyemize ait  araçların  ALBEL Altınova Akaryakıt İnş.Çiçek Taş.Tem.San.Ve Tic.Ltd. Şirketine sermaye arttırımına karşılık  devirlerinin yapılmasına;

2014/87 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 12.11.2014  tarih ve 2014/87  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından  kredi kullanılmasına   ;

2014/86 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 12.11.2014  tarih ve 2014/86  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizde boş bulunan Mühendis  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2014 yılında ihtiyacımız olan Mühendis ihtiyacını karşılamak üzere İnşaat Mühendisinin tam zamanlı  çalıştırılmasına ;

2014/85 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 12.11.2014  tarih ve 2014/85  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizde boş bulunan Mühendis  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2014 yılında ihtiyacımız olan Mühendis ihtiyacını karşılamak üzere İnşaat Mühendisinin tam zamanlı  çalıştırılmasına ;

2014/84 NOLU KARAR- Belediyemize ait 12.11.2014 tarih ve 2014/84  sayılı Meclis Kararı ;  22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( I ) ve  (II) sayılı cetvelde belirtilen boş kadro değişikliği ve ihdasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne  ;


05.12.2014

2014/83 NOLU KARAR - Şehir içi Minibüs güzergahları

Altınova Şehir hattı minibüsleri Hersek Mahallesine gidiş ve dönüşlerde Meclisin belirlediği saatlerde Stadyum Caddesinden girip Manolya Sokaktan dönüp, Ergenekon Caddesinden Hersek yoluna çıkıp, Hersek yönüne devam etmesine,

               Altınova’dan Kalkış       07:00- dönüşte uğrayacak.

               Altınova’dan Kalkış       07:30- Gidiş ve dönüşte uğrayacak.

               Altınova’dan Kalkış       12:00- Gidiş ve dönüşte uğrayacak.

               Altınova’dan Kalkış       18:00- Gidiş ve dönüşte uğrayacak.

 

               Bu saat ve sefer güzergahına uyulmaması halinde Kooperatife sefer başına para cezası kesilmesine  

2014/82 NOLU KARAR - ATM Yerleri
Belediyemizin gösterdiği yerler haricinde ATM kurmak isteyen firma veya bankalar Belediyemizden izin almasına ve yıllık olarak belediye tarafından belirlenen bedel ile konulmasına ve kabulüne

2014/81 NOLU KARAR - ATM Yerleri
Yalova Minibüs durağı yanındaki ATM yerlerinin 10 Yıl (On ) süre ile ihaleye çıkılmasına

2014/80 NOLU KARAR - Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması
Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/79 NOLU KARAR - İmar planı değişikliğinin görüşülmesi
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik Mevkiindekiparselin üzerindeki Belediyemizden ruhsat alınarak yapılan 2 katlı B.A.K. bina bulunan taşınmazın ruhsat alınan tarihteki imar durumuna göre imar planının incelenip incelenmenin tamamlanmasından sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/78 NOLU KARAR - İmar planı değişikliğinin görüşülmesi
Yalova İli, Altınova İlçesi Belediyemiz sınırları içerisindeki Hersek Tersaneler Bölgesinde yer alan Sefine Tersanesi’nin belirlenmiş Sağlık Koruma Bandı mesafesinin 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne

2014/77 NOLU KARAR - İmar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki parsellerin bulunduğu bölgede Belediye Meclis’inin 06.06.2014 tarih ve 2014/41 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek hazırlanan Altınova(Merkez) 1/5000 ölçekli NİP-4321,1 Revizyon Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli UİP-4322,1 Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 30 günlük askı süresi içerisinde hiçbir itiraz olmadığından olduğu gibi kabulüne

2014/76 NOLU KARAR - İmar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmaz ile yine Çavuşçiftliği Köyündeki parsellerin bulunduğu bölgede Belediye Meclis’inin 06.06.2014 tarih ve 2014/40 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek hazırlanan Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, D 130 Karayolu güneyi 1/5000 ölçekli NİP-4327,1 sayılı Revizyon Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli UİP-4328,1 sayılı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 30 günlük askı süresi içerisinde hiçbir itiraz olmadığından olduğu gibi kabulüne

2014/75 NOLU KARAR - Parsel bazında zemin etüd çalışmasında istenen belgeler ile ilgili görüşülmesi
Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde parsel bazında yapılacak zemin etüd çalışmalarında uyulması gereken kriterlerin ilgili Bakanlığın yayınladığı Kanun ve Yönetmeliklere uygun olmasına

2014/74 NOLU KARAR - Belediyemize ait Norm Kadrolardaki değişiklikler ile ilgili görüşülmesi
22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( I ) ve (II) sayılı cetvelde belirtilen boş kadro değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden kabulüne

2014/73 NOLU KARAR - ATM Yerleri
İlçemizdeki Kent Estetiği ve düzenli Şehircilik çalışmaları doğrultusunda tüm Bankamatik ( ATM ) yerlerinin toplu olarak bir yere toplanması ve yeni yerler tespit edilerek bu alanlara getirilmesi ve kiraya verilmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine

2014/72 NOLU KARAR - 2. El Traktör alınması
Belediyemizde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 2. El Traktör’ün alınmasına

2014/71 NOLU KARAR - Gelir Tarifelerinin bazı maddelerinde değişiklik ve ek yapılması
2014 Yılı Gelir Tarifelerinden “ Yapı Kullanma İzin Harcı ile Genel Yerleşim Planı Onay Harcı “ ve Gelir Tarifelerinin bazı maddelerinde değişiklik ve ek yapılmasına ve kabulüne

2014/70 NOLU KARAR - Haciz edilememe
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Belediyemize temin olunan ve Belediyemiz adına trafik tescili yaptırılan 2014 Model Otokar Atlas Uzun Şasi ( 6+1 ) m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun haczedilememesi için Kamu Hizmetine Tahsis edilmesine

2014/69 NOLU KARAR - Satış
Subaşı Köyündeki ( İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ) imar paftalarına giren adaların batısından geçen 15.00m’lik yolun daraltılması nedeniyle tarik fazlası Altınova Belediye Başkanlığı adına yoldan ihdas edilen parsellerin, Emlak Rayiç Değeri üzerinden arka tarafındaki komşu parsellere satışının yapılmasına ve satış bedellerinin 31.12.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar yatırılmasına

2014/68 NOLU KARAR - Bazı makdu ve harç tarifeleri
Belediyemize ait bazı makdu ve harç tarifelerinin olduğu gibi kabulüne

2014/67 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği
Hersek Mahallesindeki parselin taşınmazın bulunduğu bölge 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanında gözüktüğünden sanayi alanına alınması talebinin ancak 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılması şartıyla olabileceğinden, talebin ilgili makama başvurularak gerekli değişikliğin yapılmasından sonra Belediyemize müracaat edilmesi gerektiğine

2014/66 NOLU KARAR - İşgaliye Harçları
2014 Yılı Gelir Tarifelerinin kabulüne

2014/65 NOLU KARAR - SGK’ya satış yapılması
Hürriyet Mahallesindeki Parselin daha önce Sosyal Güvenlik Merkezi inşaatı yapılmak üzere SGK’ya satışı yapılan Belediyemize ait taşınmazın ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı yanındaki Parselin Altınova Belediyesine ait taşınmazında Sosyal Güvenlik Kurumuna satışının yapılmasına ve imar planında B.H.A ( Belediye Hizmet Alanı ) gözüken taşınmazın üzerinde Kamu Hizmet Alanı olarak değişiklik yapılmasına

2014/64 NOLU KARAR - Bulgaristan’a görevli gönderme
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin  kuvvetlendirilmesi ve  Festival için Bulgaristan'a heyetin görevli gönderilmesine

2014/63 NOLU KARAR - Kıbrıs’a görevli gönderme
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin  kuvvetlendirilmesi ve  Festival için Kıbrıs'a heyetin görevli gönderilmesine

2014/62 NOLU KARAR - Çöp Aracı Talebi
Belediyemizde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak çöp aracı istenmesine