Kararlar oy birliğiyle

Altınova Belediye Meclisi Ekim ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.

 

Altınova Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı.

KARARLAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Kenan Aykalkan ve Muharrem Akdemir gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirilirken, kararların taamı oy birliğiyle alındı.

ÇAVUŞÇİFTLİĞİ İMAR PLANI

Altınova Belediye Meclisi’nin 2017 yılı ekim ayı olağan meclis karar özetleri şöyle:

Belediyemize ait 02.10.2017 tarih ve 2017/98 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, 475 sayılı parselin Belediye Meclisi’nin 07/08/2017 tarih ve 2017/70 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 07/08/2017 tarih ve 2017/71 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığından, olduğu gibi onaylanmasına ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

İMAR PLANINA ONAY

Belediyemize ait 02.10.2017 tarih ve 2017/99 sayılı Meclis Kararı;Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 146 Ada, 13 sayılı parselin  Belediye Meclisi’nin 07/08/2017 tarih ve 2017/72  sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım  İmar planı ve 07/08/2017 tarih ve 2017/73 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığından, olduğu gibi onaylanmasına ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

JUPA’YA İTFAİYE ARACI

Belediyemize ait 02.10.2017 tarih ve 2017/100 sayılı Meclis Kararı; Altınova Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği işbirliği ile Kardeş Belediyemiz Makedonya Jupa Belediyesine alınan İtfaiye aracının hizmet alım törenine katılmak üzere Belediye Meclis üyelerimizin görevlendirilmelerine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

TAŞIMA ĞCRETLERİ

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/101 sayılı Meclis Kararı; Özel Servis Araçları Öğrenci Taşıma Ücret tarifesinin belirlenmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

GAZİLERE ÜCRETSİZ S PLAKASI

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/102 sayılı Meclis Kararı; Altınova İlçe sınırları içerisindeki ikamet eden gazilere talepleri halinde 1 (bir) adet servis plakası devir ve satış hakkı olmamak kaydıyla ücretsiz verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

EK BÜTÇE

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/103 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 2017 yılı bütçesine ilaveten ek bütçe yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

KÜTÜPHANEYE YER

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/104 sayılı Meclis Kararı; İlçemizde kurulacak olan Halk Kütüphanesinin 5 yıllığına kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

YAPILACAK DÜKKANLARIN KULLANIMI

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/105 sayılı Meclis Kararı; İlçemizde yeni yapılan kapalı Pazar yerlerinin ve dükkanların 10 yıllığına kullanım hakkının satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

KIYMET BEDELLERİ BELİRLENECEK

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/106 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz sınırları ve mücavir alan içerisinde bulunan Belediyemize ait taşınmazların 2017 yılında geçerli olmak üzere kıymet bedellerinin belirlenmesi için takdir komisyonu kurulmasına ve Takdir komisyonu kurmak için kurumlara ilgili yazıların yazılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

STADIN İSMİ DEĞİŞTİ

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/107 sayılı Meclis Kararı; Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu adının Spor Toto Teşkilatının reklam bedeli karşılığında “ Spor Toto Altınova Stadyumu “ olarak değiştirilmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

S PALAKALARININ ASKIYA ALINMASI

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/108 sayılı Meclis Kararı; Servis Araçları Yönetmeliğindeki cezai işlem maddelerine, Servis Araçlarında Alkol, Uyuşturucu madde, taciz gibi olayların vuku bulması halinde kavuşturma ve soruşturma sonuçlanana kadar Servis plakası ve çalışma ruhsatının askıya alınmasının eklenmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

TAKSİ DURAK YERLERİ

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/109 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki Taksi durak yerleri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

D 4 BELGESİ DEVRİ

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/110 sayılı Meclis Kararı; Yalova İl Trafik Komisyonu tarafından alınan 2016-11 sayılı kararı ve Altınova Belediye Meclisinin almış olduğu 2016 /96 sayılı durak yeri talebi kararıyla Yalova-Tokmak-Tokmak, Yalova arasında 30 adet aracın D4 belgesiyle çalışmalarına  izin verilmişti. Bu 30 kişilik grubun içinde bulunan Refika KUL’un Kooperatif hakkının Ahmet SEVİNÇ’ e devretmesinden dolayı, belirlenen güzergahtaki arz talep dengesinin bozulmayacağından, Ahmet SEVİNÇ’in D4 belgesi almasında sakınca bulunmadığından; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

PARKLARIN YER DEĞİŞİMİ

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/111 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bentaltı, Değirmen ve Rauf Denktaş Caddeleri arasında kalan sokakların kaldırılıp, parkların yerinin değiştirilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatının yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/112 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bentaltı, Değirmen ve Rauf Denktaş Caddeleri arasında kalan sokakların kaldırılıp, parkların yerinin değiştirilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar plan tadilatının yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

DOLGU İMAR PLANI

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/113 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki Tersaneler Bölgesi Dolgu İmar Planındaki yapılan değişikliklerin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

TERSANE YOLUNUN YAPILMASI

Belediyemize ait 06.10.2017 tarih ve 2017/114 sayılı Meclis Kararı; İlçemiz, Tersaneler bölgesindeki yolun yapılması için ihalesine çıkılmasına ve yolun yapılıp tersanelere rücu edilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.”


19.10.2017 09:20:42 _884