Altınova Belediyesi Eylül Meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi Eylül ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.

 

Altınova Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı.

KARARLAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Kenan Aykalkan ve Muharrem Akdemir gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirilirken, kararların tamamı oy birliğiyle alındı.

MECLİS KARARLARI ŞÖYLE:

“1-) Belediyemize ait 08.09.2017  tarih ve 2017/84  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi,  Hürriyet Mahallesi, Ada:158, Parsel:13’ün bir kısmının “ilkokul alanı”, bir kısmının “lise alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

2-) Belediyemize ait 08.09.2017 tarih ve 2017/85  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Ada:158, Parsel:13’ün bir kısmının “ ilkokul alanı”, bir kısmının “lise alanı” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 08.09.2017  tarih ve 2017/86  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10B’ de “Engelsiz Yaşam Merkezi” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi. 

4-) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/87  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10B.4A’ da “Engelsiz Yaşam Merkezi” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/88  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10B’de, 328’den 341 sayılı parsellerin bulunduğu alanın, bir kısmının “ilkokul alanı”, bir kısmının “ortaokul alanı” olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

6-) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/89  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10B.1C’de, 328’den 341 sayılı parsellerin bulunduğu alanın, bir kısmının “ilkokul alanı”, bir kısmının “ortaokul alanı” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/90  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10A’da, 833 ve 2703 sayılı parsellerin bulunduğu alanın, “ilkokul alanı” olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/91  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10A.3A’da, 833 ve 2703 sayılı parsellerin bulunduğu alanın, “ilkokul alanı” olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/92  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10A’da, 2704 sayılı parselin bulunduğu alanın, “ortaokul alanı” olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

10-) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/93  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10A.3B’dea, 2704 sayılı parselin bulunduğu alanın, “ortaokul alanı” olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının kabulüne   ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

11) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/94  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi,  Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii’nde bulunan, III. derece arkeolojik sit alanı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının kabulüne  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

12) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/95  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii’nde bulunan, III. derece arkeolojik sit alanı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

13) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/96  sayılı Meclis Kararı ; Şehiriçi minibüs güzergahlarının  ekli haritasındaki gibi kabulüne  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

14) Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/97  sayılı Meclis Kararı; S.S. 81 Nolu Kooperatif te hakkı bulunan Muharrem YAZICI adına kayıtlı kooperatif hakkını, Gülsen TÜREL’ e ve Refika KUL adına kayıtlı kooperatif hakkının da Ahmet SEVİNÇ devredilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.”


15.9.2017 17:21:39 _471