Ekim Meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi 2018 Ekim ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.Altınova Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı. Mecliste komisyon seçimleri de gerçekleştirildi.

EKSİKSİZ KATILIM

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi.

Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Muharrem Akdemir ve Kenan Aykalkan gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirildi.

SİT ALANI KORUMA PLANLARI

Altınova Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Ekim ayı olağan meclis karar özetleri şöyle: “Belediyemize ait 01/10/2018 tarih ve 2018/115 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede Belediye Meclis’inin 07/08/2018 tarih ve 2018/ 94 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 01/10/2018 tarih ve 2018/116 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede Belediye Meclis’inin 07/08 /2018 tarih ve 2018/95 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 01/10/2018 tarih ve 2018/117 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Helenapolis 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede Belediye Meclis’inin 07/08/2018 tarih ve 2018/ 96 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 01/10/2018 tarih ve 2018/118 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Helenapolis 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede Belediye Meclis’inin 07/08 /2018 tarih ve 2018/97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

İMAR PLANI REVİZYONU

Belediyemize ait 01/10/2018 tarih ve 2018/119 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, parsel:538 sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede, Belediye Meclisi’nin 07.08.018 tarih 2018/ 98 sayılı Kararı ile yapılmasına karar verilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 01/10/2018 tarih ve 2018/120 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, parsel:538 sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede, Belediye Meclisi’nin 07.08.2018 tarih ve 2018/99 sayı ile yapılmasına karar verilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

ÜNİVERSİTEYE YER TAHSİSİ

Belediyemize ait 01/10/2018 tarih ve 2018/121 sayılı Meclis Kararı; İlçemizde kurulacak olan Yalova Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu için 5(beş) kattan oluşacak olan, bodrum kat için; 516.96 m2 brüt alan, 1.kat için; 590.46 m2 brüt alan, 2.kat için; 590.46 m2 brüt alan  3.kat için 590.46 m2 brüt alan, çatı katı için; 468.16 m2 brüt alana sahip derslikler, uygulama laboratuvarları, personel ofisleri ve öğrenciler için sosyal alanların bulunduğu bina Belediyemiz tarafından kiralanmıştır. İlçemize kurulması planlanan meslek yüksekokulunun ihtiyacı doğrultusunda, binanın çatı katı tadilatı hariç diğer giderleri Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Bahsi geçen binanın gayrimenkul sahibiyle yapılan kira sözleşmesi gereği binanın Yalova Üniversitesine Meslek Yüksekokulu açılmasıyla 5 (beş) yıl müddetle bilabedel tahsil edilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.        

SU SAYAÇLARI          

Belediyemize ait 05/10/2018 tarih ve 2018/123 sayılı Meclis Kararı; İlçemiz de yeni yapılan binalarda su sayaçlarının Belediyemizin kullandığı elektronik sayaç programına uygun olan sayaçlar müteahhit firmalar tarafından temin edilerek, Belediyemize başvurması halinde abonelik işlemlerinin yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.                  

ARAÇ ALIMI

Belediyemize ait 05/10/2018 tarih ve 2018/124 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet midibüs, 2 adet minibüs, 2 adet otobüs, 2adet çift kabin alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

YOL İZNİ

Belediyemize ait 05/10/2018 tarih ve 2018/125 sayılı Meclis Kararı; S.S.27 No’lu Karamürsel- Handere Minibüsçüler Kooperatifinin; Karamürsel İstikametinden Yalova Yönüne giderken Belediyemiz sınırlarındaki karayolu üzerindeki duraklarda İNDİ, Yalova İstikametinden Karamürsel İstikametine Giderken BİNDİ talepleri; Belediyemiz Sınırları ve Yetki Sınırlarımızda ki mücavir alanlarımızdaki yerleşim yerleri Karayolu üzerindeki duraklarda İNDİ-BİNDİ izin - müsaadesi S.S. 81 No’lu Altınova K. Oto ve Min. Mot. Taş. Kooperatifineverildiği ve Kooperatif bünyesinde D4 Yolcu taşıma belgesi ile hizmet veren araçların mevcut arz /talep dengesi bakımdan yeterliği olduğu ve ayrıca KOCAELİ 1. İDARE MAHKEMESİ Esas No: 2015/660- Karar No: 2016/257 ve KOCAELİ 1. İDARE MAHKEMESİ Esas No: 2015/661- Karar No: 2016/258Kararlarına bu kararlar neticesinde alınan 26/05/2016 tarih ve 2016/121 Sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( UKAME ) kararına uygunluk göstermeyecektir. Mevcut arz/talep dengesi bakımından sakınca doğurduğu, MAHKEME ve UKAME kararlarına uygunluk göstermediği için, Reddine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

OKULLARA SERVİS

Belediyemize ait 05/10/2018 tarih ve 2018/126 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki okullara Belediyemiz tarafından kendi araçları ile yapılan öğrenci taşımacılığının hizmet alımı şeklinde öğrenci servisleri ile yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.”


11.10.2018 09:52:58 _581