Eylül Meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi 2018 Eylül ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.Altınova Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı. Mecliste komisyon seçimleri de gerçekleştirildi.

EKSİKSİZ KATILIM

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi.

Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Muharrem Akdemir ve Kenan Aykalkan gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirildi.

“İMAR PLANLARI OY BİRLİĞİYLE”

Altınova Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Eylül ayı olağan meclis karar özetleri şöyle:

“Belediyemize ait 03/09/2018 tarih ve 2018/108 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 287 Ada, 2 Parselde Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/91 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından, itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 03/09/2018 tarih ve 2018/109 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Otoyolun doğusunda Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/92 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından, itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 03/09/2018 tarih ve 2018/110 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersane arkasındaki bölgede Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/90 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/93 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından, itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.        

Belediyemize ait 04/09/2018 tarih ve 2018/111 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi’nde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 04/09/2018 tarih ve 2018/112 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü genelinde, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 04/09/2018 tarih ve 2018/113 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü genelinde,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 04/09/2018 tarih ve 2018/114 sayılı Meclis Kararı; İlçe ve mücavir alanlar sınırlarındaki yollara kasis konma talepleri, İlçe içinde devam eden asfaltlama çalışmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.”


23.9.2018 10:29:49 _598