Şubat Meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi 2018 Şubat ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.Altınova Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı.

KARARLAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Kenan Aykalkan ve Muharrem Akdemir gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirilirken, kararların taamı oy birliğiyle alındı.

TEKNİK PERSONEL TALEBİ

Altınova Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Şubat ayı olağan meclis karar özetleri şöyle: “Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Meclis Kararı; Halkımıza yerinde

ve zamanında daha iyi hizmet verebilmek için Belediyemizde istihdam edilmek üzere 4 adet teknik personel kadrosunun ihdas edilmesi için Bakanlıktan talepte bulunulmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

İMAR KONULARI

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/13 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz İmar Komisyonundaki konularının görüşmelerinin devamına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Meclis Kararı; Bitişik nizamlardaki cephe şartları konusu görüşülerek; “bitişik nizam parsellerde minimum cephe şartı sağlanmak ve en az 6 m boşluk bırakmak şartıyla 2 blok halinde yapılabilir” hükmünün plan notlarına eklenmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/15 sayılı Meclis Kararı; İşyerlerinin önünde kullanılan alanlarla ilgili konunun imar komisyonunda çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/16 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Hersek Caddesine haritada gösterilen yere hız kesici kasis konulmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

KREDİ KULLANIMI

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/17 sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin orta refüj ve yağmur suyu projesinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden kredi kullanılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/18 sayılı Meclis Kararı; Belediye Hizmet Binası Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden kredi kullanılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/ 19 sayılı Meclis Kararı; İtfaiye Pazaryeri ve Otopark İnşaatı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden ek kredi kullanılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/ 20 sayılı Meclis Kararı; Çiçek mezatı ve sebze-meyve hali yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden kredi kullanılmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/21 sayılı Meclis Kararı; İlgili Bakanlıklardan 2018 yılı için Nakdi ve Ayni yardım taleplerinde bulunulması için Belediye Encümenine yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

YÜKSEK TONAJLI ARAÇLAR

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/22 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz sorumluluk alanındaki inşaatlara malzeme taşıyan yüksek tonajlı araçlar için düzenleme yapılmasına ilişkin konu görüşülerek; inşaat ruhsatı düzenlenecek parsele beton, demir ve diğer tüm araç gereç ve malzeme taşıyan kamyon, tır vb. gibi yüksek tonajlı araçlar için güzergah krokisi hazırlanarak, inşaat ruhsatı verilirken yapı müteahhidine güzergah krokisinin teslim edilmesine ve konu ile ilgili taahhütname imzalatılmasına, aykırı güzergah kullanıldığı takdirde yapı müteahhidine araç başına 1.000.-TL nakit para cezası kesilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/23 sayılı Meclis Kararı; 18. Madde uygulaması sonrası oluşan büyük parsellerle ilgili konu görüşülerek; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması yapılmış parsellerde; oluşacak imar parselinin 10.000m2 den büyük olması durumunda, parsel bazında müracaat edilerek, Belediye Meclisinin konuya ilişkin plan değişikliği talebini uygun gördüğü takdirde, Emsal=1,20’ye kadar artırılabilir” hükmünün eklenmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

HAT İHALELERİ

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/24 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki 10 adet şehir içi minibüs hattı (M) plakasının her bir plaka için 200.000TL(İKİYÜZBİNTL) muhammen bedelle ihaleye çıkılması için Encümene yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki 3 adet ticari taksi hattı (T) plakasının her bir plaka için muhammen bedelin 230.000.-TL (İKİYÜZOTUZBİNTL) olarak belirlenmesine ve ihaleye çıkılması için Encümene yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki Ticari Taksi ana durak yerinin Yalova Durağı Yanı olarak değiştirilmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

PARK YASAĞI

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/26 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, Nejat Uygur caddesi, Bursa caddesi ve 5. Sokakta servis araçlarının, minibüs, otobüs, midibüslerin, yük eşya ve hafriyat taşıyan kamyon ve kamyonetlere park yasağı uygulanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/27 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet mahallesi Atatürk Bulvarında ücretli otopark uygulaması yapılması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasına ve uygulamaya geçirilmesi için Encümene yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

ULAŞIM TARİFESİ

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Halk otobüsü ücret tarifesinin kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.02.2018 tarih ve 2018/29 sayılı Meclis Kararı; Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönergesinin 7. Maddesinde sehven yazılan “ BAKANLAR KURULU “ kararı ibaresinin “MECLİS KARARI “ olarak değiştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.”


16.2.2018 10:12:00 _388