Kasım Meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi Kasım ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.

 

Altınova Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı.

KARARLAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Kenan Aykalkan ve Muharrem Akdemir gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirilirken, kararların taamı oy birliğiyle alındı.

İMAR PLANLARI

Altınova Belediye Meclisi’nin 2017 yılı Kasım ayı olağan meclis karar özetleri şöyle:

“Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/115 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 08.09.2017 tarih ve 2017/84 ve 2017/85 sayılı kararlarla yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/116  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, güney imar planında  08.09.2017 tarih ve 2017/88 ve 2017/89 sayılı kararlarla yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/117 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, güney imar planında 08.09.2017 tarih ve 2017/92 ve 2017/93 sayılı kararlarla yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/118  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, güney imar planında  08.09.2017 tarih ve 2017/90 ve 2017/91 sayılı kararlarla yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

BELEDİYE BÜTÇESİ

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/119 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 2018 Yılı Gelir Bütçesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/120 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 2018 Yılı Gider Bütçesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/121 sayılı Meclis Kararı; 2018 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/122 sayılı Meclis Kararı; 2018 Yılı İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/123 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 2018 Yılı Bütçe Kararnamesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/124 sayılı Meclis Kararı; 2018 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için, Belediyemiz tarafından gerekli bütçenin ayrılarak harcanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/125 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize ait 2018 Yılı Gelir Tarifelerinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 16.11.2017 tarih ve 2017/126 sayılı Meclis Kararı; Mali Hizmetler Müdürü Kadro derecesinin 1. Dereceden 3. Dereceye çıkartılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.”


23.11.2017 17:19:19 _370